Aktiv-Centers Generalforsamling og gedigen underholdning

Aktiv-Centers nyvalgte bestyrelse i marts, en såkaldt ”Omvendt Snehvide”, idet der ikke er tale om nogen kvindelig skønhed omgivet af syv små dværge af modsat køn, men om en vis charmør-hane blandt syv høns. Forrest fra venstre ses Birthe Thomsen, Inga Nilsson og Annie Jönsson. Bagerst fra venstre ses Lis Kragh, Benny Zacho, Bodil Damkjær, Sessan Slott og Mette Rasmussen.

Tekst og foto: Kaare Vissing

Det tog kun seniorklubben Aktiv-Center en snes minutter at få afviklet sin generalforsamling 8. marts – et godt bevis på at den op mod 200 medlemmer store forening kører på skinner. Aktiv-Center byder i løbet af sæsonen på en bred vifte af arrangementer i form af foredrag og underholdning efter recepten: noget for enhver smag, dog mest den gode! Da formanden Benny Zacho som bekendt er meget beskeden, foreslog han, at de fremmødte selv læste den uddelte formandsberetning, hvorfra der her skal sakses:

Ved udgangen af 2017 havde klubben 182 betalende medlemmer. Der var i det nævnte år afholdt 30 arrangementer med et gennemsnitligt fremmøde på 52 medlemmer, sommerudflugten med sejltur på Roskilde Fjord havde ikke færre end 76 deltagere. Dertil kom seks arrangementer hen over sommeren, hvor klubben gæstede en række spisesteder i Brønshøj og Husum. Også disse var godt besøgt. For økonomisk støtte til nogle af de dyreste arrangementer glemte Zacho ikke at takke Nord-Vest Fonden og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Blot ”glemte” han at nævne sin egen energi med at søge om penge fra de nævnte foretagender.

Dertil kunne Benny Zacho berette, at han sammen med kassereren Bodil Damkjær havde repræsenteret klubben i de månedlige møder, som afholdes af Samarbejdsudvalget for +60-foreningerne i Brønshøj, Husum og Vanløse. I det hele taget udgør Benny og Bodil tilsammen den velsmurte maskine, der får Aktiv-Center til at køre så godt. At bestyrelsen derudover består af hele seks medlemmer, forstår man godt, når man betænker det store ugentlige arbejde, der gøres med borddækning, servering og oprydning. At der inden for bestyrelsen hersker den bedste harmoni ses af, at der igen i år var tale om lutter genvalg.

Søren Sebber Band

Nogle ganske få af årets arrangementer er offentlige (altså også for andre end klubbens medlemmer). Dette gjaldt eksempelvis Søren Sebber Bands optræden i foråret 2017, som ifølge formandens beretning havde ca. 87 tilhørere – hertil skal føjes tillægsordet ”begejstrede”. Søren Sebber er både en glimrende sanger og en eminent guitarist à la Hank Marvin, og der blev fyldt godt op på dansegulvet i Pilegården. Og selvfølgelig kommer Søren Sebber Band igen i dette forår! Naturligvis til en offentlig koncert! Det sker den 3. maj kl. 11.00 – 14.00. Man kan læse nærmere om arrangementet i 2700-netavisen, når tiden sig nærmer !