Sundhedscafé om høretekniske hjælpemidler

Høretab er mere udbredt, end de fleste tror. Tirsdag den 29. maj kl. 13 er der sundhedscafé om emnet i Kulturhuset Pilegårdens café.

På grund af det stigende støjbillede, forekommer høretab både oftere, og vi rammes af det i en yngre alder, end man gjorde tidligere. 90 % af alle høretab kan heldigvis behandles ved hjælp af høreapparater, og der findes både en masse tekniske hjælpemidler og støttemuligheder, når behovet opstår.

Det fortæller Ditte Pedersen fra Høreforeningen om til sundhedscaféen og hun får selskab af en repræsentant fra Hjælpemiddelcentret under Københavns Kommune.

Der er fri entré.