Invitation til Workshop: Helhedsplan for Bellahøjmarken og Genforeningspladsen

Har man idéer til nye tiltag i området omkring Bellahøjmarken og Genforeningspladsen? Vil man være med i udviklingsarbejdet sammen med andre gode lokale kræfter? Så mød op til workshop og giv input til en ny helhedsplan for området.

Politikerne i Københavns Kommune har besluttet at udarbejde en helhedsplan for området omkring Bellahøjmarken og Genforeningspladsen.

Med helhedsplanen vil der blive sat fokus på områdets potentialer og muligheder for at tilbyde udendørsfaciliteter, som understøtter og motiverer til idræt og bevægelse samtidig med at områdets grønne præg bevares.

Har man idéer til helhedsplanens indhold, så kom til den første af tre workshops, hvor man sammen med et rådgiverteam udarbejder en ny helhedsplan for området, som skal forelægges politikerne i foråret 2024.

Tid og sted

Torsdag den 24. august kl. 17.00-19.30 i mødelokale 1 i Grøndal MultiCenter.

Der vil blive serveret sandwich til mødet.

Tilmelding

Tilmelding til Michala Ahn Hultberg på mail: fs2t@kk.dk.

Alle er velkomne!