Kære læsere - vil I hjælpe netavisen ?

Lad os indledningsvis sige, at netavisen klarer sig fint og kører på 9. årgang. Det i sig selv er vi meget stolte over. Men vore læsere kan faktisk hjælpe os til at blive endnu større og bedre. Ganske enkelt ved at anbefale os til højre og venstre.

I betragtning af, at vi ikke nogensinde er blevet nævnt i noget lokalt medie i bydelen, så har vi alligevel opnået et besøgstal på netavisen på omkring 4000 i døgnet. Men det kan blive til endnu mere. Der er fortsat folk i 2700-området, der ikke kender til os. Mange af dem er blevet glædeligt overrasket, når de har opdaget, at Brønshøj-Husum har en netavis, som kører stort set døgnet rundt. Også blandt enkelte butikker er vi forholdsvis ukendte. Det er ikke alle, der har opdaget digitalalderen helt endnu. Netaviser i almindelighed er fremtiden – det hersker der ingen tvivl om. Se blot hvad der sker med gode gamle hæderkronede BT, som fra årsskiftet går fra at være papiravis til udelukkende at være en netavis.

Alt det har vi været klar over ville ske, og derfor er vi glade for at være kørt godt i stilling til fremtiden.

Så kære læser – spørg alle om de kender 2700-netavisen – og hvis ikke man allerede gør, så vær rar at anbefale os. Vores lokal kendskab kan ingen tage fra os efter over 40 års formidling i lokalområdet. Og så en væsentlig ting – vi skriver om lokalområdet med hele vort hjerte. Så mange dejlige år i bydelene fornægter sig ikke.

Og glem så ikke, at vi er eneste medie med bopæl i lokalområdet – nemlig midt på Husum Torv – og at netavisen ikke bare kan læses i Brønshøj – Husum – Tingbjerg og Bellahøj m.m. – men i hele verden !