Darwin kontra kristen skabelsestankegang

Darwins teorier om evolutioner var banebrydende og alment anerkendte, men Darwin drog selv den konsekvent at udviklingshæmmede og bestemte ikke-europæere var laverestående og derfor ikke så meget værd som vesteuropæere. Hvilken betydning har det for menneskesynet, hvis man overtager hele hans tankegang og ikke samtidig holder fast i den kristne skabelsestankegang?
Det vil teolog og samfundsdebattør Katrine Winkel Holm fortælle om ved fredagscaféen den 1. november kl. 14 i Bellahøj Kirke. Katrine er knyttet til den teologiske bevægelse Tidehverv. Politisk har hun særligt markeret sig som modstander af den såkaldte blasfemiparagraf og som modstander af prostitution. Foredraget er gratis og kaffen koster 20 kr.