Gudstjeneste for ældre

 
Tirsdag den 21. januar kl. 11.00 er der ældregudstjeneste i Bellahøj Kirke. I søndagens prædiketekst beder disciplene Jesus om, at han skal give dem en større tro. ’Det er let at identificere sig med, synes jeg. Hvis blot vi havde en større tro, så ville vi gå glade og fortrøstningsfulde gennem livet, uden tvivl og uden at blive anfægtet af alverdens problemer eller af vores egen utilstrækkelighed. Ja, måske ville vi med en stor tro endda kunne udføre et mirakel i ny og næ?’ siger Johanne Haastrup, som er præst denne dag. ’Men Jesus bliver faktisk vred på dem og skælder dem ud. Hvorfor det?’ fortsætter hun, ’ja, det vil jeg forsøge at svare på i prædikenen.’ Gudstjenesten er lidt mere uformel, man kan få lov til at blive siddende, og præsten kommer rundt med nadver. Og så spilles der orgel til salmerne denne dag i Bellahøj Kirke.