Rytmik og salmer i Bellahøj Kirke

Rytmik og salmer er en musikalsk legestue hver lørdag formiddag i Bellahøj Kirke for børn i før­skolealderen (1-6 år). Netop rytmik og salmer understøtter bar­nets sanseudvikling samt den motoriske, sproglige og so­ciale udvikling. Efter musikken byder kirken på lidt at spise og drikke. Undervisningen ledes af Anette Riis, som er konservatorie-uddannet sanger og musikpædagog med over 30 års undervisningserfaring. Det koster 400 kr. for deltagelse i et forløb på 10 gange. Man kan tilmelde sig online på www.bellahoejkirke.dk