Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 2

I denne uges artikel om Sporvejsmuseet Skjoldenæsholms museumsvogne fortsætter vi fortællingen om museets første vogn 437.

Vognen var en ud af 25, som vognfabrikken Scandia byggede til Københavns Sporveje i årene 1915-1920. De blev ombygget flere gange i årenes løb, og i 1959 blev den første vogn i serien udrangeret. Det var ikke på grund af alder, men det kedelige faktum, at vognen kolliderede med en lastvogn fra Carlsberg depotet i Holte. Kollisionen skete på Jagtvej ud fra Assistens Kirkegård. Vognnummer 36 var som Linje 9 på vej nordpå mod Østerbro, mens lastvognen var på vej mod Carlsberg. Lastvognen kom tilsyneladende for langt til venstre på vejbanen og kolliderede med sporvognen. 436 blev så skadet, at den efterfølgende blev udrangeret. 

Da Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm blev stiftet, var der kun meget få vogne tilbage i serien, og det så ikke ud til, at Københavns Sporveje ville reservere et eksemplar som museumsvogn. Sporvejshistorisk Selskab købte som bekendt nr. 437, og det endte alligevel med, at Københavns Sporveje udtog nummer 430 til museumsvogn.

2015-02-23_A

I weekenden 17. – 18. august 1968 genopstod Linje 8, der var overgået til busdrift i 1965. Anledningen var Christianshavns 300 års jubilæum. Linjen gik fra Studiestræde til Skånegade på Amager, i det linjen selvfølgelig ikke længere kunne vende på Christianshavn.

En af de vogne københavnerne kunne nyde på linjen var vognnummer 430 – en søstervogn til 437 – som Københavns Sporveje alligevel havde valgt at bevare som museumsvogn.

Da Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm i efteråret overtog samlingerne fra HT-museet i efteråret 2003, blev KS 430 genforenet med 437.

2015-02-23_B

Efter weekendens kørsel fangede Per Bech Petersen denne situation i Sundby Remise. Kendere vil vide, at den kendte sporvejsfotograf Torben Liebst havde været på spil. Bogievogn 515 var blevet omskiftet til Linje 8, hvor der kun havde kørt bogievogne i linjens sidste vinterkøreplan 1964-65.

Efter sidste uges artikel har vi fået et spørgsmål om, hvorfor 437 ser anderledes ud på Sporvejsmuseet end på de billeder, vi har vist fra København. Vi viser her et billede af en af de andre vogne, hvor man mere tydeligt kan se stafferingen på vognsiden.

2015-02-23_C

Før besættelsen var alle vogne malet med stafferinger på siden, men det var dyrt at vedligeholde. Fra 1938 og frem til 1943 blev alle vogne malet om således, at vognsiden blot var gul.

Da Sporvejshistorisk Selskab overtog 437, besluttede man at føre vognen tilbage til udseendet fra før 1938.