Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 4

I 1925 blev den nyuddannede arkitekt Ib Lunding (født 1895) ansat i Stadsingeniørens Direktorat i 
Københavns Kommune. Han har tegnet en lang række bygninger, og er da også et kendt navn på 
Arkitektskolen. Af bygningsværker i København er det mest kendte og iøjnefaldende nok vandtårnet på 
Brønshøjvej, som blev opført i 1928 og fredet i år 2000. 
I 1927 designede han en omnibus til Københavns Sporveje og i 1930 blev det til en ny sporvognstype, 
hvoraf der blev bygget 118 motorvogne og 83 bivogne. 

                                                  2015-03-09-A
 
Af disse sporvogne er 6 motorvogne og 5 bivogne i dag bevaret på Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, www.facebook.com/sporvejsmuseet. Disse vogne er kommet til museet i flere omgange. De første vogne ankom i 1972 og de tre sidste så sent som i 2011. 
Ved sporvejsdriftens ophør i 1972 overtog Sporvejsmuseet motorvognene 587 og 617 samt bivognene 1552 og 1572. Ved samme lejlighed udtog KøbenhavnS Sporveje vogntoget 575+1578 til museumsbrug. 
Motorvogn 587 blev som de andre vogne bygget på Sporvejenes hovedværksted på Enghavevej. Vognener fra 1940. Vi har nedenfor fundet et billede i Københavns Sporvejs arkiver, som viser vognen i Svanemøllen Remise, hvor vognene blev henstillet indtil den elektriske udrustning skulle monteres. 

2015-03-09-E

Motorvogn 587 har gennem årene kørt på flere forskellige linjer. Her ses den på linje 6 på Christiansborg Slotsplads i april 1969 – kort tid før linje 6’s overgang til busdrift.

2015-03-09-X    AA

Vognen kom som tidligere nævnt til Sporvejsmuseet i 1972, og var senest i drift i 2003, hvorefter den indgik i vognrestaureringsprogrammet. Vognen blev færdig i 2014, og kom i den efterfølgende sæson i drift som solomotorvogn. 

2015-03-09-F
 
Til sidst har vi fundet et billede taget af Per Bech Petersen i Vindebrogade taget i juli 1966. Det er 
Københavns Sporvejes museumsvogn 575, der var i droft indtil sporvejsdriften ophør i 1972. 

2015-03-09-C 

Billederne i dette afsnit er taget af Per Bech Petersen , Torben Liebst og John B. Nielsen. Desuden har vi 
taget billeder fra Københavns Sporvejes arkiv.