Forårets Sporvognsserie i 2700-netavisen 5

                                   Efter at Københavns Kommune i 1911 havde overtaget sporvejsdriften fra De Københavnske Sporveje, 
fortsatte selskabets datterselskab Tuborg‐Klampenborg Elektriske Sporvej sporvejsdriften i Gentofte 
Kommune.  Allerede samme år skifter selskabet navn til Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs 
Aktieselskab – forkortet NESA. 
I 1915 overtager Gentofte Kommune aktiemajoriteten i selskabet, og samme år får selskabet tilladelse til at 
sælge elektricitet til private forbrugere. Dermed er det NESA, som de fleste kender som elselskab født. 
Selskabets trafikaktiviteter fortsætter sideløbende. I 1934 bliver NESA ramt af den værst tænkelige 
konkurrence, idet DSB påbegynder driften på S‐banen den 3. april.  
For at imødegå denne konkurrence køber NESA 10 Lunding bogievogne af Københavns Sporveje. Alle 10 
vogne bliver sat i drift i 1934.  
2015-03-16-A
Konkurrencen var dog ulige. Stod man på Nørreport og ville til Klampenborg kunne man spare 20 minutter 
ved at atge S‐toget. NESA mistede så mange passagerer, at man i 1953 erstattede sporvejsdriften med 
trolleybusser. 
De 10 Lunding vogne som man havde købt 19 år tidligere, blev solgt tilbage til Københavns Sporveje. Prisen 
var 650.000 DKK – eller 73.000 DKK mere end man havde betalt for vognene i 1934. Den højere pris var 
afstedkommet af Københavns Sporvejes desperate mangel på vogne efter Besættelsen.

2015-03-16-B

Ved tilbagekomsten til KS blev vognen omnummeret til 617. Den blev samtidig ombygget til fast konduktør, 
og blev omkring årsskiftet 1952/53 anvendt i et forsøg med enmandsbetjening på linje 20. 
Forsøget var ingen succes, og den overgik til normal drift på andre linjer. 
Vognen har bl.a. kørt på linje 3 – her ses den på Trianglen på Østerbro i april 1968 kort tid før linje 3s 
overgang til busdrift. I de sidste år af sporvejsdriften kørte vognen på linje 7, men blev dog taget ud af drift 
efter et uheld i 1970. 

2015-03-16-C

Efter sporvejsdriftens ophør i 1972 overtager Sporvejshistorisk Selskab/Sporvejsmuseet motorvogn 617 
med den helt klare hensigt at føre vognen tilbage i NESA‐udgaven som nummer 929. 

Da Sporvejsmuseet  jo bygger på frivillig arbejdskraft, gik der 37 år, inden man i 2009 endelig var færdig med 
vognen. 
Den har siden kørt som linje 14 med undtagelse af sommeren 2013, hvor den kørte som den anden af NESAs to linjer. I sæson 2015 kan den atter opleves som kan den atter opleves som linje 14.  

2015-03-16-D

Billederne i dette afsnit er taget af Henrik Boye, Jan Walter og Per Bech Petersen.
Desuden har vi benyttet et billede fra NESAs arkiv