Offentlig høring om spildevandsprojekter i bydelen

Kan være et billede af landkort og tekst
Københavns Borgerrepræsentation har sendt et tillæg til Spildevandsplanen i offentlig høring frem til den 20 februar 2024. Dette tillæg rummer i relation til Brønshøj-Husum bydel fire indsatser. Mest konkret bliver i første omgang etableringen af et rørbassin langs dele af Mosesvinget i en periode mellem 2026-2028. Det sker for at mindske udledningerne af kloakvand til Utterslev Mose. Herudover rummer dette plantillæg en beskrivelse af hvordan der både i Bystævneparken og Tingbjerg skal etableres separatkloakering, hvilket skal mindske kloakoverløbene til Fæstningskanalen og Utterslev Mose, når systemet er færdigetableret. Endelig er der også en beskrivelse af en indsats ved Kagsmosen, hvor der skal ske terrænbearbejdning med digefunktion til beskyttelse mod skadevoldende oversvømmelse af boliger og infrastruktur samt etablering af et udløbsbygværk.
Tillægget til Spildevandsplan 2018 samt miljørapport findes her: https://blivhoert.kk.dk/…/forslag-til-plantillaeg-2024…