Pas på med at parkere på Hustoftevej - det kan koste dyrt !

Hustoftevej som løber mellem Storegårdsvej og Ærtebjergvej i Husum har altid været proppet med biler, der i de fleste tilfælde blot har brugt vejen som parkeringsplads i dagtimerne. Det har tit været til stor gene for beboerne. For ét er, at vejen bruges til gennemkørsel i myldertiden, – hvilket også er til stor gene, – så har de fremmede parkerede biler også optaget alt for meget plads.

                                         

På flere tidspunkter om dagen, hentes børn fra Fritidshjemmet Nordlyset netop på Hustoftevej, og der kan ind i mellem opstå faretruende situationer, når biler kommer farende med stor hastighed for at skyde genvej. Står man og tæller trafikken mellem f.eks. kl. 14-16.30, så vil man blive meget overrasket. Der er virkelig knald på – og i forvejen er vejen ikke ret bred, så med alle de parkerede biler i den ene side, er det bestemt ikke ufarligt.

Men nu til sagen. Man har opsat skilte flere steder på vejen og ved begge indkørsler, som fortæller, at nu er der indført bestemte regler for parkeringen. Man må fremover maks. parkere i to timer ad gangen med korrekt indstillet p-skive. Øvrig parkering er kun tilladt med gyldig parkerings- eller gæstetilladelse. Endvidere er parkering forbudt for køretøjer på over 3.500 kg.. Overtræder man disse nye regler for Hustoftevej, så koster det 850 kroner.

Så vær opmærksom på det fremover. Nu har vi givet advarslen videre !