Silkehalen - en smuk gæst fra det høje nord - Ugens Fugl i netavisen

           Tekst: Christian Christensen / Foto: Michael Bendt

Så er silkehalerne ankommet her til Husum og Mørkøv med flokke nær Husum station og på Gladsaxe trafikplads. De kommer ned til Danmark hver vinter fra deres ynglepladser højt mod nord. Faktisk kan man dårligt komme længere nord på, de yngler nemlig i det allernordligste område af Skandinavien og derfra videre østover langs den Russiske ishavskyst.

Når kulden og vintermørket sænker sig over disse områder, trækker silkehalerne syd på og ender så her hos os. Det er meget smukke fugle, der tilmed har en fantastisk stemme, der lyder som små julebjælder. Når hele flokken på typisk 25 individer stemmer i samtidigt, kan man ikke undgå at blive oplivet her midt i danske vinter. Silkehaler er lidt større end stære og med lidt længere haler.

De lever af røde bær, især rønnebær. Der er så det helt særlige, at de tilsyneladende går efter de overmodne og gærede bær, der har et pænt alkohol indhold. Silkehalerne bliver tydeligt berusede og kan have svært ved at lande på grenene og falder tit længere ned i træet, før de får fat i gren at sidde på. Dette fænomen ses også blandt kolibrier i troperne, der drikker gæret nektar.

Disse meget små fugle kan ligefrem ende på jorden, hvorfra de ikke kan lette. Silkehalerne kan også komme i problemer, hvis en spurvehøg angriber flokken siddende i toppen af et rønnebærtræ. Der er eksempler på, at de i deres flugt væk er fløjet direkte ind i en mur, hvorefter en del lå døde tilbage ved soklen af huset.

Silkehalerne har en ualmindelig stor lever i forhold til deres størrelse så de kan sagtens klare mosten. De er kommet lidt sent år, men de bliver her frem til april og ses aldrig om sommeren.