Skolemælkspenge til pigefodbold i Bellahøj Skole

Ønsket fra Bellahøj Skole om at købe fodbolde for at styrke trivslen blandt skolens pigeklasser er et af 40 udvalgte projekter, som får midler fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

Pigefodbold skaber trivsel på Bellahøj Skole, der har fået 1.600 kr. til nye bolde fra Mejeriernes Skolemælkslegat. Siden den første uddeling i 2013 har legatet givet flere tusind børn oplevelser og viden.

Pigerne i 1. til 9. klasse på Bellahøj Skole kan se at få nye og gode læderfodbolde takket være en donation på 3.000 kr. fra Mejeriernes Skolemælkslegat.

– Jeg kører et pigefodboldprojekt, hvor jeg har fokus på trivsel og sammenhold i pigegrupper i klasser med mistrivsel. Lige nu har vi få dårlige bolde til projektet. Vi søger midler til flere og bedre bolde, så alle pigerne kan bruge hver deres bold i træningen, skrev lærer Tine Bøggild i sin ansøgning til Mejeriernes Skolemælkslegat.

Projekter der gør en forskel
Bag legatet står Mejeriernes Skolemælksordning. Det skal fremme sundhed, bevægelse og fællesskab på landets skoler. Til uddelingen af legater i november var der 400 ansøgninger fra 313 skoler.

– Det er dejligt, at så mange skoler har lyst til at lave projekter, som kan gøre en forskel for rigtig mange. Der var flere andre gode ansøgninger, så vi kan kun opfordre til, at man søger på ny, når vi igen uddeler legatmidler til foråret, siger Jan Hermansen, leder af Mejeriernes Skolemælksordning.

Forældre donerede 45.000 kr.
Legatet kan søges af lærere, pædagoger, forældreråd, skolebestyrelser eller elevråd, hvis skole er med i skolemælksordningen. Ved den nylige uddeling i begyndelsen af november blev der doneret beløb fra 1.500 kr. op til maksimumbeløbet på 5.000 kr. fra en pulje på 145.000 kr.

Heraf kommer 45.000 kr. fra forældre, der ved ændringer af deres abonnementer på skolemælk valgte at donere deres tilgodehavender til Skolemælkslegatet.

– Det er en fantastisk gestus, som tillod os at imødekomme ansøgninger fra flere skoler end vanligt, siger Jan Hermansen.

Fakta om Skolemælkslegatet

  • Skolemælkslegatet uddeles to gange årligt – i foråret og efteråret – fra en pulje på i alt 200.000 kr.
  • Legatet kan søges af lærere, pædagoger, forældreråd, skolebestyrelser og elevråd, hvis skolen er blandt de cirka 1.400 skoler, der er med i skolemælksordningen – leverandør af frisk, kold mælk til flere end 100.000 børn.
  • Læs mere om Skolemælkslegatet her (edutainmenthuset.dk/skolemaelkslegatet/)