Brønshøjs hæderkronede støtteklub Drabanterne er ved at lukke ned efter næsten 75 år

                     Siden 1945 har Drabanterne været en uvurderlig støtte for hvepsene

          

En kedelig nyhed er kommet os for øre fra bydelens fodbold flagskib i Brønshøj. Støtteklubben Drabanterne som gennem generationer har været en institution i BB er ved at lukke ned. Det sker bare et år før 75 års fødselsdagen i 2020.

Uden tvivl en chokerende nyhed for alle gamle BB’ere og øvrige medlemmer i Brønshøj Boldklub. Men problemet er, at ingen af klubbens yngre årgange står klar til at tage over.

Netavisen kunne for fire år siden hylde Drabanterne i anledning af 70 års fødselsdagen i 2015. Det blev behørigt fejret i klubrestauranten på Tingbjerg Ground.

Med næsten 75 år på bagen har Drabanterne i den grad bakket op om moderklubben i Brønshøj med adskillige tiltag. Lad os citere artiklen vi bragte i 2015.

Det skal lige tilføjes, at Drabanternes formand de seneste par år har været Claus Wiingaard.

                                                                        

                                      70-årsdagen i 2015

Her er en meget interessant og flot fødselsdag. Alle som har noget med Brønshøj Boldklub at gøre ved, at man har en fantastisk støtteforening med det herlige navn “Drabanterne”. Denne forening eller afdeling om man vil har gennem årene støttet moderklubben med omkring halvanden million kroner, og nu kan den fejre 70 års fødselsdag. Det er sandsynligvis en af de ældste støtteforeninger i dansk fodbold, og det gode ved det hele er, at “Drabanterne” er still going strong. Man formår fortsat at yde vigtige økonomiske bidrag til BB hvert år – og det er i dag fuldstændig umuligt, at forestille sig klubben uden denne stærke forening i ryggen.

drab 1

Drabanternes nuværende formand Kurt Arnstien sammen med BB’s tidligere formand Finn Ryberg ved en festlig sammenkomst i klubben.

Vi har kigget lidt i “Drabanternes” historiebøger, og de viser helt klart, at grundstenen i støtteforeningen er et kæmpe sort/gult hjerte. Men lad os blade lidt i historien.

Vi skal tilbage til klubbens medlemsblad februar 1945 

Hvem har en ide?
Præmier på 25 og 10 kr.
På et styrelsesmøde den 4. januar vedtages et forslag om, at præmiere de to bedste forslag til en stabilisering af klubbens økonomi, der var formanden i hænde senest 1. april med et KBU gavekort på 25 og 10 kr.
Her er da en konkurrence, vi alle kan være med i.
Hvem vil ikke gerne give sin klub en god idé, der kan skaffe penge i klubkassen.
Det må ikke betragtes som et nødskrig fra styrelsen, for ”kassen” er skam god nok i øjeblikket, men man skal jo være forudseende, og hvem kan se, hvad fremtiden bærer i sit skød?
Vær derfor med og hit på noget godt.
Hvad skal ”barnet” hedde?
En forening, sideløbende med BB, som vil tage sig af det mere underholdende program, og som vil arbejde til støtte for boldklubben, er under dannelse, og vil snart være en kendsgerning, men hvad skal det kære barn hedde?

I lighed med andre klubber har en kreds af interesserede medlemmer fra BB oprettet en afd., der har fået navnet ”Drabanterne”.
På et konstituerende møde den 27. januar 1945 valgtes et udvalg, bestående af Svend Hartmann, Poul Laursen, Jørgen Christensen og Otto Lauritzen til at udforme de nærmere regler for afdelingens virke.
Dette er nu sket, og ”Drabanterne” indbyder derfor alle interesserede medlemmer over 30 år til et møde torsdag den 12. april 1945 kl. 18 på Tuxensvej, hvor love og betingelser vil blive drøftet; til de drabanter, der allerede er indviet, gøres der opmærksom på mødepligten under bødeansvar, klasse 1, hvad det så end var.
Fra udvalget Otto Lauritzen.

Det er for øvrigt også Otto Lauritzen, som har lavet alle teksterne til vore sange ved optagelsen samt vor klubsang.

Drabanterne tilsiges til træning på Rådvadsvej hver onsdag aften fra og med den 18. april kl. 19, første slag finder sted søndag den 22. april kl. 9.
”Hærene” udtages senere.

“Drabanterne” – en ny afdeling i BB har set dagens lys og er en kendsgerning.
På et møde, som var indvarslet i sidste nummer af medlemsbladet, vedtog man at oprette afdelingen ”Drabanterne”.
Under dette navn vil vore Old Boys og andre interesserede medlemmer af boldklubben virke til gavn og glæde for vor klub.
Enhver, der er over 30 år, kan søge optagelse i ”Drabanterne” og dette gøres ved at få to underskrifter af nuværende ”drabanter” til støtte for optagelsen.
Man kan måske lade skinne igennem, at den største kvalifikation der ses på, er godt kammeratskab samt forståelse af betydningen, det har for vor klub, at ingen svigter, selv om alderen ikke giver en lov til at være på et kamphold mere.
På mødet vedtoges love og orden fra afdelingen – – – og for at give 1. holdet lejlighed til at se fodbold, er træningen lagt til hver onsdag kl. 19 på Rådvadvej.
Underskrevet Otto Lauritzen – Overdrabant

adra

Betingelsen for at blive drabant og selve optagelsesproceduren er i dag nøjagtig efter det samme ritual, som ved den første drabantoptagelse.
Det gamle, broderede grønne klæde, alle kendetegnene, dirigentklokke – som i dag kan blive brugt flittigt, lys, hammer, afsyngelse af velkomstsang og højtidelige ord fra overdrabanten understreget af pompøse hammerslag samt den uundværlige indgangsbøn fra de ny optagne.
Herefter er alle drabanter lige, måske lige overdrabanten, der i samme forbindelse leder foreningens generalforsamling.

    ???????????????????????????????

Fra “Drabanternes” seneste generalforsamling, hvor Kurt Arnstien læser formandens års beretning op 

Den først valgte overdrabant var Otto Lauritzen, der i de første år ledede den spirende aktivitet.
Mange forskellige arrangementer så dagens lys for en stadig stigende medlemsskare, herunder kammeratlige sammenkomster, afholdelse af turneringer med videre.
Alt sammen snedigt planlagt, så det passede med formålsparagraffen, sådan at forstå, at man støttede ungdomsafdelingen og samtidig var motiveret for at forlade hjemmefronten på plads.
I følge de gamle annaler blev der, efter nogle begivenhedsrige begyndelses år lidt stille omkring drabanterne, indtil et initiativ blev vedtaget, da Svend Ipsen i 1951 blev ny overdrabant.
Store fester blev arrangeret, blandt andet lejede man den gamle Zigeunerhal, og senere arrangeredes en kæmpefest i det tidligere National Scala med 16 mands orkester og solistoptræden, og selvfølgelig gik overskuddet fra arrangementerne til ungdomsafdelingen, der i flere år havde feriekoloni i Høsterkøb, hvor drabanterne og forældre stod for ledelse og madlavning.

I disse år kan det slås fast, at de opstartede andespil blev foreningens største indtægtskilde og i 1958, hvor Poul Wain blev valgt til overdrabant, afholdtes fire andespil pr. vinter, og samtidig indskrænkedes de store fester til aktiviteter på et mere kammeratligt plan.
Indstiftelsen af Drabantprisen var en af ideerne, der kom frem, sikkert og vist af Svend Ipsen i 1958 og det blev op til Poul Wain at overrække pokalen for første gang til Ejner Østerlin.
Indtil i dag er den uddelt 46 gange.

Således lidt fra historiebøgerne.

“Drabanternes” bestyrelse på 70-års fødselsdagen ser således ud:

Overdrabant, Kurt Arnstien

Kasserer, Johnny Lindhardt

Sekretær, Wolfgang Freitag (Walde)

Bestyrelsesmedlem, Niels Anker Nielsen

Bestyrelsesmedlem, Steen Jørgensen

Suppleant, Torben B. Hansen

Suppleant, Ole Olesen

Bilagskontrollant, Ove Jeppesen

Bilagskontrollant, Bjarne Rasmussen (Sild)

Bilagskontrollantsuppleant, Kim Veng

Alle har søndag den 12. april mellem klokken 12-15 mulighed for at møde op i BB’s restaurant og lykønske den evig unge fødselar.

—————————–

Sådan kunne vi skrive i 2015. Men som nævnt ser alt ud til, at det nu slutter her.

Vi har talt med Kurt Arnstien, som var Overdrabant i næsten 30 år, og han er meget ked af det. – Det er så sørgeligt, som det kan være, siger han. – Der er så meget historie i Drabanternes støtteforening, at det gør usvigeligt ondt at se, hvordan det nu ender. Vi har været i stand til at støtte BB siden starten i 1945, og det drejer sig om pengebeløb på mellem 4 og 5 millioner kroner og vi har samtidig skabt mange tiltag, som nu risikerer at gå til grunde. Det er bittert. Til næste år ville vi kunne fejre 75 års fødselsdag. Det er simpelthen ikke til at bære, slutter Kurt Arnstien.

Netavisen har også talt med den nuværende Overdrabant Claus Wiingaard, som har siddet på posten de seneste par år. – Ja det er både sørgeligt og bittert, men vi har ingen yngre, der er klar til at tage over. På mig virker det, som interessen er dalet. Så på seneste generalforsamling blev det besluttet at overdrage det hele til moderklubben og at nedlægge Drabanterne. Det vil ske inden årsskiftet. Beslutningen er som sagt taget, men skulle der melde sig seriøse folk, som er villige til at føre Drabanterne videre, så vil jeg ikke udelukke, at vi kan ændre afgørelsen. Vi håber under alle omstændigheder, at moderklubben vil videreføre de efterhånden historiske punkter såsom Torskegilde, Club 200, Carlo Jensens mindepokal og Drabantprisen, slutter Claus Wiingaard.

———————————————————————

FAKTABOKS:

Den uundværlige støtteforening DRABANTERNE, som siden stiftelsen den 12. april 1945 har haft – og stadig har det formål….
“at støtte BRØNSHØJ BOLDKLUB og samle sine medlemmer til fornøjeligt og kammeratligt samvær”.

Denne formålsparagraf er blevet efterlevet hvert eneste år, og det er ikke småpenge Drabanterne gennem årene har doneret til klubbens ungdomsarbejde.
Pengene skaffes ved afholdelse af bankospil, lotterier og ved salg af souvenirs og hvad de driftige drabanter ellers har kunnet finde på i tidens løb.

Foreningens formand benævnes Overdrabant, og siden 1945 har følgende bestridt denne post:

Otto Lauritzen (1945-1951)
Svend Ipsen (1951-1958)
Poul Wain (1958-1963)
Carlo Jensen (1963-1970)
Jørgen Nielsen (1970-1974)
Carlo Jensen (1974-1988)
Orla Knudsen (1988-1990)
Johnny Pedersen (1990-1996)
Kurt Arnstien (1996-2017)

Claus Wiingaard                                              (2017-        )

Club 200 – blev stiftet af nogle medlemmer, som ville støtte med noget ekstra til vor ungdomsarbejde i BRØNSHØJ BOLDKLUB, og samtidig have mulighed for at vinde en præmie.
Målet var at blive 200 medlemmer, deraf kom navnet CLUB 200.

Drabantprisen – er siden 1958 hvert år blevet tildelt en klubleder/træner, der har gjort en særlig indsats. Prisen er hvert år uddelt på BRØNSHØJ BOLDKLUBs generalforsamling.

Carlo Jensens Mindepokal – siden 1988 har Drabanterne også stået for uddelingen af “Carlo Jensens Mindepokal”, som bliver tildelt en BB’er, som hverken er leder eller træner, men som alligevel udfører et stort arbejde for klubben.

Torskegilde – afholdes som regel i februar måned – og der bydes på kogt torsk med alt tilhørende samt kaffe og kage. Der var både rafle og billardturneringer samt quiz, og godt med “våde” præmier. Skulle kogt torsk ikke lige være sagen, var det altid lækre alternativer.

———————————————————————