"Hør den lille stær, den er åh så fornøjet" - Ugens fugl i netavisen

En dejlig, smuk sang fra gamle dage skrevet af Harald Bergstedt. Den holder endnu, for er der noget mere livsbekræftende end at høre stæren. Det er denne uges fugl i netavisen, og vor fugleekspert Christian Christensen skriver følgende om den lille fugl.

 

     Tekst: Christian Christensen / Foto: Michael Bendt

Stæren har en særlig plads blandt mennesker, dels fordi den yngler i stærekasser i haver og parker, men også fordi den er tillidsful og ikke forsøger at skjule sig. Hertil kommer, at den i hele sommerhalvåret giver lyd i form af kvidrende fløjt, hvor den efterligner andre fugles stemmer.

             

     Stæren kan for øvrigt også efterligne bib lyde eller mobiltelefonernes lyde.

Der er rig lejlighed til at møde stæren her i vores område. Om foråret kan den ses og høres i alle bydelens parker og haver. Stæren ynder nemlig af finde sin føde i græsplæner, som vi jo har mange af her i Husum og Brønshøj. I agerlandet holder de især til på enge, hvor der græsser køer.

Netop den vekselvirkning der er i mellem stæren og landbruget har desværre betydet, at bestanden er skrumpet voldsomt ind i de sidste årtier. Der er blevet færre køer på græs, og dermed er de insekter som stærene lever af også blevet færre. Stæren er dog stadig en meget almindelig fugl både i Danmark og i resten af Europa. Desuden tog udvandrere stæren med sig til Nordamerika, Australien og New Zealand, hvor der nu findes store vilde bestande.

Det må have været ud fra et ønske om at medbringe noget kært fra det gamle land. Nu kunne nybyggerne på den anden side af Atlanten fortsat synge den folkekære sang ”Hør den lille stær” for deres børn, der nu voksede op som amerikanere. I de år udvandrede hundredtusindvis af danskere til bl.a. USA.

Vi andre kan dog fortsat nyde den selskab når vi går ture i Utterslev mose mosen på en dejlig forårsdag.