Tingbjerg Kollegiet - en vigtig brik i byudviklingen

Tingbjerg Kollegiet skal omdannes til en almen ungdomsboligafdeling under fsb på lige fod med boligselskabets andre ungdomsboligafdelinger. Det har bestyrelsen for kollegiet og fsb besluttet. Hidtil har fsb administreret kollegiet. Der arbejdes på, at omdannelsen kan træde i kraft ca. fra august. På sigt kan der blive tale om en udvidelse af kollegiet med 200 nye boliger.

                               

Del af den samlede udviklingsplan
Udviklingen af kollegiet er en del af den samlede plan for udviklingen af hele Tingbjerg. Med udvidelsen vil kollegiet blive bedre integreret i Tingbjerg end i dag, hvor kollegiet så at sige vender fronten mod idrætsparken og ryggen til resten af bydelen. Samtidig er det en del af udviklingsplanen for Tingbjerg, der bl.a. skal sikre, at der ikke er mere end 40 pct. almene familieboliger i bydelen, når vi når 2030. Flere ungdomsboliger kan være med til at opfylde kravet.

Kommunen kan anvise unge til en del af de almene ungdomsboliger i København. Man får ved omdannelsen også anvisningsret til nogle af ungdomsboligerne i Tingbjerg Kollegiet, dog ikke så længe, der gælder særlige udlejningsregler i Tingbjerg.