Ugens fugl: Gøgen er en af Danmarks mest spændende og mystiske fugle - oplev den i mosen lige nu !

Gøgen er en af Danmarks mest spændende og mystiske fugle og har en levevis, der er helt anderledes end nogen anden fugl i den danske fauna. Den bygger aldrig selv rede til æg og unger, men har i stedet lært sig at snylte på på andre fugles reder.

     Tekst: Christian Christensen / Foto: Michael Bendt

Den flyver rundt og holder øje med, hvor sangfugle som f.eks. rørsanger møjsommeligt har bygget sin rede og evt. allerede har lagt det første æg. Gøgen har på det her tidspunkt et befrugtet æg i bugen, der er langt fremme i udviklingen. Når den ser sit snit til det, lægger den dette æg i rørsangerens rede. Ægget udklækkes i løbet af få dage. Nu har gøgeungen et forspring i forhold til de andre æg i reden.
Det næste der sker er, at ungen tipper disse æg og evt. unger ud af reden, så de falder til jorden og går til.
Den er nu alene i reden og får på den måde al den mad værtsfuglene kommer med. Ungen bliver meget større end ste-forældrene, men de kan sagtens opfostre den, da de kun har denne ene unge at fodre. Heldigvis er der langt flere sangfugle, end der er gøge, så bestanden påvirkes ikke nævneværdigt af denne meget specielle yngle metode.
Man kan møde gøgen over hele Utterslev mose, men faktisk hører man den oftere, end man ser den. Alle mennesker kender vist dens karakteristiske kukken. Hvis man endelig får øje på den, ser man en utrolig smuk og eksotisk fugl med lang hale og høgeagtige striber på brystet. Den findes i to farvevarianter i form af en grå og varmt brun form.
Gøgen er en eminent flyver med spidse vinger og adræt flugt. Den har også brug for disse evner, idet den tilbringer vinteren i tropisk Afrika. I den første uge af maj ankommer den til Danmark efter at have tilbagelagt over 5500 km. Det sjove er, at den kun er i Danmark i højsommeren, den forlader os nemlig allerede i august, hvor den flyver retur til Afrika. Gøgen er altså både én af de sidste fugle, der ankommer om foråret og er også én af de første til at trække syd på igen.
Lige nu er der gode muligheder for at møde denne på mange måder udsædvanlige fugl. Gå en tur i Utterslev mose – lyt efter dens kukkuk lyde og tænk så på hvor forunderlig naturen på godt og ondt kan være !
netavisen den 1. juni 21 kl. 9.00