Ups - kan det være rigtigt ? To toiletter til 2000 tilskuere på Bellahøj Friluftsscene

Man kan ikke ligefrem kalde de kommende toiletter på Bellahøj Friluftsscene en forbedring. Det er snarere en grov nedgradering i forhold til vilkårene førhen. Man går nemlig fra syv til blot to toiletter, og Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet det så praktisk, at det ikke fremover er muligt at tilkoble toiletvogne i forbindelse med større arrangementer.

Det gør tingene betydeligt mere besværlige for kommende arrangører, som så ikke kan leje ekstra toiletter ind. Og når man tænker på, at der i løbet af et år er flere arrangementer med omkring 2000 tilskuere på friluftsscenen, så virker det her ikke særlig gennemtænkt fra kommunens side. Sikke en kø, der kan opstå med 2000 tilskuere – og bare to toiletter. Når man ved, der er kommende arrangementer som  f.eks. “En sommerdag på Bellahøj” og “Det Kongelige Teaters sommeropera”, som går efter de publikumstal, så må man undres.

Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti har lavet aftalen om Københavns Kommunes budget for 2024.

Og her fik Brønshøj-Husum Lokaludvalg flere ønsker opfyldt. Blandt andet nedenstående

Nye toiletter og omklædning til Bellahøj Friluftsscene Parterne er enige om at afsætte midler til et nyt toilet ved Bellahøj Friluftsscene. Der afsættes: – 2,6 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til etablering af et nyt standardtoilet. – 0,3 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til rengøring af toiletterne. – 0,2 mio. kr. årligt på service i 2026 og frem til afledt drift og vedligehold af toiletterne.

Lidt ærgerligt hvis ønsket ikke indfries til det der var meningen og til glæde for kommende arrangører og publikum.