Vor lokale handelsforening lever i bedste velgående

Hvad der på et tidspunkt så ud til at ende med en nedlæggelse af vor lokale handelsforening HBH er nu endt på den gode måde. Foreningen fortsætter – og efter en ekstra ordinær generalforsamling i midten af sidste måned konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

Formand – Ulla Bille Christensen, KC Møbler
Næstformand: Tahira Ashraf, Body & Fashion
Kasserer: Klaus Juhl, Husum Glarmester
Suppleant: Michael Mosbak, Din Tøjmand Mik M
Suppleant: Marina Reuter, Realmæglerne Brønshøj (indtil 1/6 – herefter vacant).
Vi må endnu engang tage hatten af for de ildsjæle, som kæmper for, at vi har en lokal handelsforening. Det er i flere omgange de samme personer, som trækker læsset – og det kan vi ikke rose dem nok for.