I aften er der digitalt Borgermøde om Bystævneparken - alle kan deltage, læs bare her ..

En ny helhedsplan er på vej for Bystævneparken – der skal blive til “Husum Haveby” – en ny bydel i bydelen, med boliger, haver, plejehjem og institutioner.
Derfor afholder Brønshøj-Husum Lokaludvalg et digitalt borgermøde om helhedsplanen i aften den 19. maj kl. 19.00. På mødet kan man få mere viden om helhedsplanen og stille skriftlige spørgsmål undervejs i kommentarsporet – imens man ser med fra sin computer, tablet eller telefon.
Man kan se med på mødet uanset, om man har en facebook-profil eller ej. Og man kan streame mødet efter mødet er slut. Hvis man ikke har en facebookprofil, har man dog ikke mulighed for at stille spørgsmål undervejs i kommentarsporet. Man kan i stedet stille sine spørgsmål over mail på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk, så bliver de taget med i debatten.
Hvis man allerede nu sidder med spørgsmål, kan disse også sendes på mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.
Man kan finde og læse helhedsplanen for Bystævneparken på:
https://blivhoert.kk.dk/…/offentlig-horing-af…

 

Borgerrepræsentationen i København besluttede den 22. april 2021 at sende Helhedsplan for Bystævneparken med miljørapport i offentlig høring.

Helhedsplan for Bystævneparken omfatter et moderne plejecenter, daginstitutioner samt boliger i rækkehuse og etagebebyggelser. Det overordnede greb i planen er at binde den nuværende kommunale enklave sammen med den omkringliggende by. Dette gøres både med bebyggelsesstrukturen og trafikale forbindelser. Samtidig indeholder Helhedsplanen et centralt grønt rum, der skal invitere byens borgere ind og lede op til Vestvolden. Den foreslåede bebyggelse i helhedsplanen medfører en bebyggelsesprocent på 103.

Der udarbejdes en miljørapport, som belyser de miljømæssige konsekvenser ved at realisere planen. Denne høring foretages i medfør af Miljøvurderingsloven. Det er først med lokalplanen og efterfølgende byggesagsbehandling, at byggeriet muliggøres. I den forbindelse afholdes yderlig offentlig høring.