Aktiviteterne i Pilegården fortsætter foreløbig til marts på grund af forsinkelser

I mandags den 13. december mødtes politikerne i Kultur- og Fritidsudvalget på Københavns Rådhus. De skulle blandt andet tage stilling til, hvad der skal ske med de lokaler i Kulturhuset Pilegården, som bliver tilovers i forbindelse med etablering af tandklinik.

Tilbage i marts 2021 besluttede et politisk flertal sig for et såkaldt mageskifte mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen: Skoletandplejen skulle flytte ind i Pilegården, mens kulturhuset skulle flytte ind i Brønshøj Gamle Skole.
Senere stod det klart, at skoletandplejen kun ville få brug for de to øverste etager af Pilegården. Tilbage var derfor kælderetagen, som i dag rummer motionslokale, gymnastiksal og keramikværksted og stueetagen med café, køkken og mødelokale, samt villaen som huser Rollespilsfabrikken.

På mødet godkendte politikerne, at de tiloversblevne lokaler i Pilegården også fortsat kan bruges til kultur- og fritidsformål. Dermed er der nu udsigt til, at man udover den mere fremskudte placering med det kommende kulturhus lige ved torvet fortsat kan bibeholde nogle udvalgte foreningsaktiviteter på Brønshøjvej 17.
– Ved at beholde de lokaler i Kulturhuset Pilegården, der ikke skal bruges til tandklinik, sikrer vi, at borgerne i Brønshøj fortsat har adgang til en række vigtige idræts- og foreningsaktiviteter, eksempelvis gymnastik og det populære keramikværksted. Sammen med ombygningen af Brønshøj Gamle Skole vil det give nye og forbedrede muligheder for kultur- og fritidsaktiviteter i Brønshøj. Det glæder jeg mig til at opleve, siger Kultur- og Fritidsborgmester Franciska Rosenkilde (Å).

Status på ombygningen

På samme møde blev politikerne orienteret om, at ombygningen af Brønshøj Gamle Skole er forsinket og først vil kunne tages i brug i udgangen af 2023 eller i starten af 2024. Også ombygningen af Pilegården er lettere forsinket, så hvor der tidligere var udsigt til at man skulle være ude af kulturhuset i udgangen af december 2021, kan brugerne af huset i første omgang se frem at kunne bruge kulturhuset minimum til og med februar 2022 og muligvis længere afhængigt af, hvordan ombygningen tager form.
Når ombygningerne af Brønshøj Gamle Skole og Pilegården går i gang vil kulturlivet fortsat have rammer at udspille sig i. Rytterskolen på Brønshøj Torv åbner dørene for aktiviteter og det samme gør pavillonbygningen ved siden af Brønshøj Gamle Skole. Enkelte aktiviteter flytter ind på Brønshøj Bibliotek, ligesom nogle foreninger bliver genhuset midlertidigt hos andre lokale aktører. Der er desuden stor sandsynlighed for at Brønshøj borgere kan se frem til også at mødes til flere kulturarrangementer i det fri på området omkring Brønshøj Torv.

netavisen fredag den 17. december kl. 13.00