"Drabanterne" - en uundværlig institution i Brønshøj Boldklub - fylder 70 år søndag den 12. april - og det skal fejres ..

Her er en meget interessant og flot fødselsdag. Alle som har noget med Brønshøj Boldklub at gøre ved, at man har en fantastisk støtteforening med det herlige navn “Drabanterne”. Denne forening eller afdeling om man vil har gennem årene støttet moderklubben med omkring halvanden million kroner, og nu kan den fejre 70 års fødselsdag. Det er sandsynligvis en af de ældste støtteforeninger i dansk fodbold, og det gode ved det hele er, at “Drabanterne” er still going strong. Man formår fortsat at yde vigtige økonomiske bidrag til BB hvert år – og det er i dag fuldstændig umuligt, at forestille sig klubben uden denne stærke forening i ryggen.

           
      drab 1

Drabanternes nuværende formand Kurt Arnstien sammen med BB’s tidligere formand Finn Ryberg ved en festlig sammenkomst i klubben.

Vi har kigget lidt i “Drabanternes” historiebøger, og de viser helt klart, at grundstenen i støtteforeningen er et kæmpe sort/gult hjerte. Men lad os blade lidt i historien.

Vi skal tilbage til klubbens medlemsblad februar 1945 

Hvem har en ide?
Præmier på 25 og 10 kr. 
På et styrelsesmøde den 4. januar vedtages et forslag om, at præmiere de to bedste forslag til en stabilisering af klubbens økonomi, der var formanden i hænde senest 1. april med et KBU gavekort på 25 og 10 kr. 
Her er da en konkurrence, vi alle kan være med i. 
Hvem vil ikke gerne give sin klub en god idé, der kan skaffe penge i klubkassen. 
Det må ikke betragtes som et nødskrig fra styrelsen, for ”kassen” er skam god nok i øjeblikket, men man skal jo være forudseende, og hvem kan se, hvad fremtiden bærer i sit skød? 
Vær derfor med og hit på noget godt. 
Hvad skal ”barnet” hedde? 
En forening, sideløbende med BB, som vil tage sig af det mere underholdende program, og som vil arbejde til støtte for boldklubben, er under dannelse, og vil snart være en kendsgerning, men hvad skal det kære barn hedde?

I lighed med andre klubber har en kreds af interesserede medlemmer fra BB oprettet en afd., der har fået navnet ”Drabanterne”. 
På et konstituerende møde den 27. januar 1945 valgtes et udvalg, bestående af Svend Hartmann, Poul Laursen, Jørgen Christensen og Otto Lauritzen til at udforme de nærmere regler for afdelingens virke. 
Dette er nu sket, og ”Drabanterne” indbyder derfor alle interesserede medlemmer over 30 år til et møde torsdag den 12. april 1945 kl. 18 på Tuxensvej, hvor love og betingelser vil blive drøftet; til de drabanter, der allerede er indviet, gøres der opmærksom på mødepligten under bødeansvar, klasse 1, hvad det så end var. 
Fra udvalget Otto Lauritzen. 

Det er for øvrigt også Otto Lauritzen, som har lavet alle teksterne til vore sange ved optagelsen samt vor klubsang. 

Drabanterne tilsiges til træning på Rådvadsvej hver onsdag aften fra og med den 18. april kl. 19, første slag finder sted søndag den 22. april kl. 9. 
”Hærene” udtages senere.

             
                     drab 3

“Drabanterne” – en ny afdeling i BB har set dagens lys og er en kendsgerning. 
På et møde, som var indvarslet i sidste nummer af medlemsbladet, vedtog man at oprette afdelingen ”Drabanterne”. 
Under dette navn vil vore Old Boys og andre interesserede medlemmer af boldklubben virke til gavn og glæde for vor klub. 
Enhver, der er over 30 år, kan søge optagelse i ”Drabanterne” og dette gøres ved at få to underskrifter af nuværende ”drabanter” til støtte for optagelsen. 
Man kan måske lade skinne igennem, at den største kvalifikation der ses på, er godt kammeratskab samt forståelse af betydningen, det har for vor klub, at ingen svigter, selv om alderen ikke giver en lov til at være på et kamphold mere. 
På mødet vedtoges love og orden fra afdelingen – – – og for at give 1. holdet lejlighed til at se fodbold, er træningen lagt til hver onsdag kl. 19 på Rådvadvej.
Underskrevet Otto Lauritzen – Overdrabant

                                                                               adra

Betingelsen for at blive drabant og selve optagelsesproceduren er i dag nøjagtig efter det samme ritual, som ved den første drabantoptagelse. 
Det gamle, broderede grønne klæde, alle kendetegnene, dirigentklokke – som i dag kan blive brugt flittigt, lys, hammer, afsyngelse af velkomstsang og højtidelige ord fra overdrabanten understreget af pompøse hammerslag samt den uundværlige indgangsbøn fra de nyoptagne. 
Herefter er alle drabanter lige, måske lige overdrabanten, der i samme forbindelse leder foreningens generalforsamling.

             ???????????????????????????????

Fra “Drabanternes” seneste generalforsamling, hvor Kurt Arnstien læser formandens års beretning op 

Den først valgte overdrabant var Otto Lauritzen, der i de første år ledede den spirende aktivitet. 
Mange forskellige arrangementer så dagens lys for en stadig stigende medlemsskare, herunder kammeratlige sammenkomster, afholdelse af turneringer med videre. 
Alt sammen snedigt planlagt, så det passede med formålsparagraffen, sådan at forstå, at man støttede ungdomsafdelingen og samtidig var motiveret for at forlade hjemmefronten på plads. 
I følge de gamle annaler blev der, efter nogle begivenhedsrige begyndelsesår lidt stille omkring drabanterne, indtil et initiativ blev vedtaget, da Svend Ipsen i 1951 blev ny overdrabant. 
Store fester blev arrangeret, blandt andet lejede man den gamle Zigeunerhal og senere arrangeredes en kæmpefest i det tidligere National Scala med 16 mands orkester og solistoptræden, og selvfølgelig gik overskuddet fra arrangementerne til ungdomsafdelingen, der i flere år havde feriekoloni i Høsterkøb, hvor drabanterne og forældre stod for ledelse og madlavning.

I disse år kan det slås fast, at de opstartede andespil blev foreningens største indtægtskilde og i 1958, hvor Poul Wain blev valgt til overdrabant, afholdtes fire andespil pr. vinter, og samtidig indskrænkedes de store fester til aktiviteter på et mere kammeratligt plan. 
Indstiftelsen af Drabantprisen var en af ideerne, der kom frem, sikkert og vist af Svend Ipsen i 1958 og det blev op til Poul Wain at overrække pokalen for første gang til Ejner Østerlin. 
Indtil i dag er den uddelt 46 gange.

Således lidt fra historiebøgerne.

“Drabanternes” bestyrelse på 70-års fødselsdagen ser således ud:

                Overdrabant, Kurt Arnstien 

                Kasserer, Johnny Lindhardt

                Sekretær, Wolfgang Freitag (Walde)                 

                Bestyrelsesmedlem, Niels Anker Nielsen 

                Bestyrelsesmedlem, Steen Jørgensen                  

                Suppleant, Torben B. Hansen

                Suppleant, Ole Olesen

                Bilagskontrollant, Ove Jeppesen

                Bilagskontrollant, Bjarne Rasmussen (Sild)

                Bilagskontrollantsuppleant, Kim Veng

Alle har søndag den 12. april mellem klokken 12-15 mulighed for at møde op i BB’s restaurant og lykønske den evig unge fødselar.