2700-netavisen laver aftale med Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj - Husum og Utterslev

IMG_0939                       billed
      

Formanden for Lokalhistorisk Selskab, Bo Öhrström: – Vi er glade for at komme endnu længere ud med vores forening og dens aktiviteter, og det er vi sikre på, vi gør i samarbejdet med 2700-netavisen. 

Selskabets logo, der viser Absalon med Brønshøj Kirke (Københavns ældste hus), er tegnet af Siegfried Svane

De seneste måneder har 2700-netavisen og Lokalhistorisk Selskab i Brønshøj kommunikeret en del sammen for at få en samarbejdsaftale, så vi regelmæssigt kan bringe endnu mere gammel lokalhistorie for læserne. Den aftale er nu faldet på plads, hvilket vi er meget glade for. 

Fra i dag kan vi glæde os over et spændende og tæt samarbejde med Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. Regelmæssigt vil vi bringe nogle historier fra det gamle Brønshøj, og vi lægger ud med nogle erindringssamtaler og fortællinger, som kan beskrive livet i vore bydele i gamle dage – helt tilbage til 1898 – 1920’erne og 1930’erne. Besættelsen forbigås dog ikke, her kører vi frem til begyndelsen af 1950’erne. Vi agter at bringe historierne akkurat som de figurerer i forskellige bøger og medlemsblade, man har udgivet om det gamle Brønshøj.

Hvad er selskabets formål ?

At samle personer med interesse for Brønshøj, Husum og Utterslevs historie og topologi

Selskabets aktiviteter

Selskabet afholder møder med foredrag, film og billeder om historiske forhold.

Selskabet arrangerer også ture i bydelen samt besøg på museer og virksomheder.

Bestyrelsen formidler kontakt til personer, der kan holde foredrag om egnens historie.

Der udgives et medlemsblad – Nyt fra Lokalhistorien – fire gange om året.

Selskabets vedtægter udleveres efter anmodning til interesserede.

Den årlige generalforsamling finder sted i januar kvartal.

Arbejder man med lokalhistorie ?

Så skal man vide, at alle lokalhistoriske foreninger og institutioner i landet samarbejder i “Dansk Lokalhistorisk Forening” (DLF).

DLF udgiver bladet “Journalen”. Sammenslutningen stiller endvidere gratis konsulenttjeneste til rådighed, f.eks. til medlemmer, der arbejder med lokalhistoriske artikler.

Bliv medlem

af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev. For egen skyld og for at være med til at styrke det arbejde, som selskabet står for.

Enhver forening har behov for mange medlemmer, for at foreningens formål kan realiseres. Man kan melde sig ind ved at kontakte 2700-netavisen, så bringer vi straks budskabet videre til rette sted. 

Kontingent

Årskontingentet er fastsat til kr. 150,- pr. person, kr. 200,- for husstandsmedlemsskab og foreninger.