Aktiviteter i Husum Kirke i påsken og onsdagsklubben

Et særligt måltid i Husum Kirke
 
Skærtorsdag, den 2. april kl. 19 er der messiansk påskemåltid i Husum Kirke med sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby. Gudstjenesten er inspireret af det jødiske påskemåltid, som Jesus spiste sammen med sine disciple, aftenen før han blev korsfæstet. Efter gudstjenesten serveres der brød, ost og rødvin. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.
 
Familiegudstjeneste 2. påskedag
 
 2. Påskedag, mandag den 6. april kl. 10.30: Husum og Husumvold Kirker mødes til familiegudstjeneste i Husum Kirke med sognepræsterne Nikolaj Hartung Kjærby (Husum Kirke), Line Bjørn Hansen (Husumvold Kirke) og kirkernes fælles spirekor, der bl.a. synger Anemonesangen. Efter gudstjenesten er der kaffe og sandwich.
 
Carl Nielsen som Regimentsmusiker i Ord og Toner
 
Onsdagsklubben i Husum Kirke er stedet for dem, der gerne vil høre et spændende foredrag, synge en sang og ellers hygge sig sammen med andre. Onsdag den 8. april kl. 14.00 kan man høre sogne- og orlogspræst Martin Corfix fortælle om Carl Nielsens tid i militærmusikken i Odense krydret med minder og anekdoter fra præstens egen tid i korpset som solotrompetist.Indimellem foredrag og sang er der kaffe eller te, samt ostemad og kage. Det koster 25 kr. at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.