Arkitekt forholder sig kritisk til Tingbjergs arkitektur og byplanlægning.

Arkitekt Bo Grönlund ved en masse om, hvordan man kan arbejde med bymiljøer, så man skaber trygge og hyggelige rammer for fællesskabet. Hvad lægger han mærke til i Tingbjerg, og hvor er området udfordret?

Ruten og skolen fra oven MIKAL SCHLOSSER

Tingbjergs centerdel strækker sig over cirka 500 meter på Ruten, fra Lille Torv og forbi skolen til Store Torv.

Bo Grönlund tænker i tryghed. For ham handler tryghed både om at forebygge og mindske kriminalitet og om at styrke den personlige oplevelse af tryghed. Det er to ting for sig.

– Du kan godt have en lav kriminalitet og samtidig en stor utryghed for nogle mennesker. Kvinder kan f.eks. være ængstelige for at gå på en mørk vej, selvom der aldrig sker noget. Det kan man gøre noget ved. Man kan lave en bedre og mere jævn belysning om aftenen på steder, selvom der ikke sker noget. Man kan også beskære beplantningen, så man får et bedre udsyn. Det øger oplevelsen af tryghed, siger Bo Grönlund.

Arkitekten forholder sig kritisk til Tingbjergs arkitektur og byplanlægning. Han har øje for det i Tingbjerg, der kunne være anderledes, hvis man vil øge den enkeltes oplevelse af tryghed.      

Vi vil noget andet i dag

Bo Grönlund er hurtig til at anerkende arkitekten bag Tingbjerg Steen Eiler Rasmussen. Han kalder ham ’en stor humanist og vores største byplanlægger dengang’ og beskriver Tingbjerg som progressiv for sin tid. – Vores tids udfordring er, at datidens ideal i 1950’erne var anderledes. Man ville med Tingbjerg skabe en bydel, hvor man i sit boligområde kunne få dækket alle behov. Den isolering af området, er med til at skabe problemer i dag, fordi Tingbjerg er dårligt integreret i resten af byen. Bydelen ligger der helt alene. Man skal igennem ingenmandsland for at komme dertil. Det bliver selvforstærkende, siger han.

Butikscentret langs Ruten udfordrer fællesskabet. Plads er der masser af, men det kan være svært for den enkelte og for grupper at føle sig rigtig godt tilpas. – Tingbjergs center er en lang stang med et par passager. Mennesker bliver fordelt over for langt et område, i forhold til hvor meget byliv en bydel som Tingbjerg kan generere. Samtidig får nogle grupper magten over midten. Man kan se dem alle steder fra, og andre har ikke noget sted at være, men bliver nødt til at gå forbi. På bagsiden af centret er der ingenting. Jeg ville vælte det og lave centerdelen, så der blev rart at være, slår Bo Grönlund fast.

Bo Grönlund mener også, at den centralt velplacerede skole er meget lukket omkring sine gårdrum. Udefra kan man ikke se, hvad der foregår. På samme måde kan man ikke følge med i, hvad der sker på byggelegepladsen til børnene og de unge ved Terrasserne. Sådan er det i sin tid bygget, men kan utilsigtet komme til at lægge op til hærværk og ballade. I dag ville Bo Grönlund foretrække mere udadvendte udendørsarealer.

Renoveringen af Tingbjergs haver har til gengæld ifølge Bo Grönlund givet smukkere og mere brugbare rum. – Mange af dem er blevet meget fine. Jeg har særligt lagt mærke til et i den nordlige ende af Tingbjerg med en lille bæk løbende igennem med broer over. Det fungerer godt. Næste skridt er, at endnu flere beboere får direkte adgang til haverummene.

Stort potentiale for sociale netværk

Sammenlignet med andre store almene boligområder som Gellerup og Vollsmose med omfattende og ensartet højhusbyggeri udmærker Tingbjerg sig med sit lave byggeri og gårdenes begrænsede størrelse. Det er ’mindre industrielt og med mere håndværk’. Det gør området mere overskueligt, og det bliver nemmere at genkende dem, der bor i nærheden, tilføjer Bo Grönlund og slutter – der er et stort potentiale for at komme hinanden ved, og det stærke, lokale netværk kan om noget styrke følelsen af tryghed hos den enkelte.

Hen ad vejen forandrer Tingbjerg sig, og Bo Grönlund mener, det kan betale sig at forholde sig til spørgsmål om tryghed undervejs. Et trygt boligområde er nemlig almindeligvis også et rart og hyggeligt sted.

 

FAKTA

om Bo Grönlund:

Arkitekt og byplanlægger

Lektor emeritus fra Kunstakademiets Arkitektskole

Medlem af Det Kriminalpræventive Råd

Medlem af Den Trygge Kommune

 

Gry Abrahamsen