Bellahøj Kirke starter "Livtag med den kristne tro" og ny studiekreds i september

Nye livtag med den kristne tro

Flere og flere mennesker får øjnene op for, at det er vigtigt at have noget at tro på. Men selv om man måske engang blev døbt, og derved blev en del af den kristne kirke, kan det godt være svært at få styr på, hvad det betyder. Det er der nu kommet råd for. I efteråret er chancen der igen for at tage livtag med den kristne tro i Bellahøj kirke, denne gang sammen med sognepræsterne Peter Møller Jensen og Louise Getreuer Miskow. Over ni undervisningsgange kommer man rundt om de store spørgsmål i tilværelsen og arbejder med eviggyldige temaer som tro og tvivl, kærlighed og tilgivelse, belyst ud fra aktuelle problemstillinger og almenmenneskelige dilemmaer, alt sammen med henblik på at få troen med i hverdagen på en levende og reflekteret måde.

peter bellahøj

Louise Getreuer Miskow og Peter Møller Jensen

Tirsdag den 8. september kl. 19.00-21.00 starter et nyt hold op i Bellahøj kirke med Livtag, og hver anden tirsdag i løbet af efteråret er der spændende emner i vente, der udfordrer vanetænkningen og kan sætte nye overvejelser i gang. Der kræves ikke nogen særlige forudsætninger for at kunne følge med på Livtag, for der tages udgangspunkt i deltagernes egen livserfaring og oplevelser med tro og eksistens.

Første undervisningsgang er en introduktion til forløbet, hvor alle interesserede er velkomne til at møde op og høre mere. Der er også mulighed for at hente en folder om Livtag i Bellahøj kirke eller læse mere på kirkens hjemmeside, www.bellahoej-utterslevsogn.dk

 

Ny studiekreds i Bellahøj kirke

Efteråret er fordybelsens tid, og derfor tilbyder Bellahøj kirke et nyt studieforløb, hvor der bliver mulighed for at gå i dybden med den kristne tro. Hver anden tirsdag aften med start tirsdag den 8. september kl. 17.00-18.30 samles man med sognepræst Peter Møller Jensen om Fredrik Modeus’ bog ”Mod til at være kirke”, der tager fat på den kristne tro som et fællesskabsanliggende. Ved at læse om Fredrik Modeus’ egne erfaringer som præst i en moderne forstadskirke, bliver man klogere på, hvordan det kan lade sig gøre at lukke kirken op og gøre den til et ægte, åbent fællesskab, hvor alle kan føle sig hjemme.

I studiekredsen vil der ikke bare blive læst, men i høj grad også talt om hvordan de fine visioner kan blive til virkelighed i Bellahøj kirke, der som bekendt står foran en større ombygning, og forhåbentlig i fremtiden får endnu bedre muligheder for at danne ramme om et levende og åbent fællesskab.

Der er lagt op til en spændende rejse om at være kirke sammen, og alle interesserede er velkomne til at møde op den første aften og høre nærmere.