Billedet lyver - der er absolut intet at grine af !!

For Husums formand Johnny Nielsen er mildest talt rasende. Læs bare her, hvad han har at sige til Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune …

DSC_0106

 

Idrætsforeninger skal betale penge til Københavns Kommune for at dyrke sin sport !??

Kultur og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune har igen vedtaget tiltag ,der straffer alle idrætsforeninger, som benyttet kommunens faciliteter.

Først besluttede man at fjerne tilskuddet til alle de holdtimer, som klubberne havde. Til gengæld lagde man i stedet et lille beløb over på det enkelte medlem, hvilket fik og får den betydning for Husum Boldklub, at vi mistede over 100.000 kr. årligt, og hvem skal betale for det, ja det skal medlemmerne, for der er jo ikke andre til det. Men man ville stadig have, at klubberne udfører de samme opgaver som jo både er socialt, psykologisk og pædagoisk mv., og dermed fjernes rigtig store udfordringer samt udgifter fra kommunen.

Nu har man så vedtaget, at alle foreninger som benytter sig af de faciliteter, som kommunen stiller til rådighed, det gælder både inde som ude, ja der skal foreningens medlemmer over 25 år betale kr. 50,00 årligt til kommunen. Det vil sige små 12.000 kr. for Husum Boldklub, og hvem skal så betale disse penge? Skal klubben, eller skal man igen ud til medlemmer og kræve endnu flere penge ind, end de betaler i forvejen for, at de kan dyrke deres sport.

I referatet fra Kultur & Fritidsforvaltningen – ja der står der, at man skal ansætte et halvt årsværk i 2016 + 2017 for at sørge for at administrere og opkræve penge fra foreningerne, pris 250.000 kr. om året ! Samtidig var man også afhængig af, at et nyt digital administration som skulle søsættes og finansieringen af dette vil koste 1 million i både 2016 og 2017, og de penge håbede man at få fra Kommunes Investeringspulje, hvilket man så har ,da det er blevet officielt at opkræve udgifter for at bruge faciliteterne, og hvem mon skal betale for dette samt de 500.000 for en administrationsmedarbejder, ja det kan man så gisne om.

Vores kære politikere fortæller hele tiden, hvor vigtigt det er, at man integrerer sig i samfundet og melder sig ind i foreningslivet, som har ordnede rammer. Men det bliver jo sværere og sværere, da det bliver dyrere og dyrere for medlemmerne – samt at foreningerne får mindre og mindre i tilskud. Ja så vælger enten medlemmet eller foreningerne fra, da de ikke kan yde den samme service, da der jo skal spares og spares, og dermed kan man ikke gøre de samme ting som hidtil, og det koster både frivillige og medlemmer.

Tag et eksempel som Husum Boldklub som spiller i en offentlig park, ja det skal der nu betales penge for. Men de 12 kammerater alle over 25 som bruger Husum Parken hver søndag til at spille hygge fodbold, ja det koster ingenting, – men igen de bruger kommunens faciliteter, men er ikke medlem af nogen forening, for det er da for dyrt.

Som Formand for Husum Boldklub, har jeg selvfølgelig haft fat i Kultur og Fritidsforvaltningen og fortalte, at det da ikke kunne være rigtigt og her er svaret – jeg citerer ”Da banen i parken er en idrætsfacilitet stillet til rådighed af Københavns Kommune, er den derfor også omfattet af gebyr”. Dette var svaret, og så tænker man på de kampe, Husum har haft med anlæggelse af kunstbane, hvor vi ikke kan få hegn rundt om kunstbanen fordi det er en park.

Hvor er logikken i det her ? Ja jeg spørger bare !!

Johnny Nielsen

formand for Husum Boldklub