De almene boligselskaber glæder sig over to-årigt projekt i Tingbjerg

 

Tingbjerg 2 (50)_03

Godt en million kroner er sat af til et to-årigt projekt, som skal hjælpe flere unge i Tingbjerg til at komme i uddannelse eller arbejde. Det sker med økonomisk støtte fra Christiansborg. Pengene er søgt sammen med de tre almene boligforeninger AAB, fsb og SAB

MBBL, (Ministeriet for by, Bolig og Landdistrikter), har givet tilsagn på eksakt  1,085 millioner. kroner til denne indsats. 

– Får vi skabt praktikpladser og arbejde til de unge, vil området helt automatisk mærke et løft, og det er den vej, vi skal med Tingbjerg, lyder det fra Enhedslistens teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.

– Der er ingen tvivl om, at det at være i beskæftigelse, hvis man altså kan, er meget vigtigt, lyder det fra boligselskabet fsb’s formand Birthe Quasem.

                                                                   Birthe bolig

– Så er man en del af det fælles, og man bidrager til samfundet. Ikke mindst er det vigtigt for unge mennesker, at de kommer godt i gang med enten en uddannelse eller et arbejde. Derfor er det godt, at ministeriet giver denne mulighed for, at der kan gøres en ekstra indsats i et område, hvor der er alt for mange, der ikke har fået eller ikke har taget chancen for at komme godt i gang med voksenlivet. Nu er der nye muligheder, og jeg glæder mig til at følge projektet og dets resultater”, siger Birthe Qasem.

Initiativet omfatter en to-årig ansættelse af en ungemedarbejder i de almene boligorganisationer fsb/KAB, TingbjergForum, der huser den boligsociale helhedsplan og den almene drift i Tingbjerg. Medarbejderen skal sikre tæt og opsøgende kontakt til unge for at motivere og støtte dem til at opnå fodfæste og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Der samarbejdes med den boligsociale helhedsplan i Husum og de relevante kommunale indsatser i området.