Arbejdet skrider frem med tilbygningen til Ny Brønshøj Skole

2700-netavisen var forleden forbi Brønshøj Skole for at se til det kæmpe store byggeri, der er på skolens grund, og som startede ved udgangen af sidste år. Og der er livlig aktivitet. Det er et kæmpe projekt, som ender med at blive en fuldstændig opdateret og moderne skole. Alt det nye som bygges til, ser virkelig spændende ud. Nybyggeriet forventes at være færdigt medio marts næste år. Opgaven med nybygning og renovering er lagt i hænderne på H. Skjøde Knudsen A/S, som har hovedentreprisen.  

Brhskole1

Elementmontagen har været i gang et par uger og nærmer sig nu den afsluttende fase. Facadebeklædningen er ligeledes påbegyndt, og vinduesmontage vil opstarte hen over sommeren. Opbygning af tag er også i fuld gang.

De tekniske installationer (el, vvs & ventilation) er startet op på pladsen og ventilationsanlægget er blevet hejst ind i bygningen.

Tilbygningen til Brønshøj Skole er udformet ud fra ønsket om at skabe en arkitektonisk sammenhængende skolebygning, med respekt for bygningens og omgivelsernes arkitektur, og i stærk kontakt til det nærliggende grønne område.

Ved at disponere tilbygningen som en lav bygningsstruktur i 1-2 etager let nedsænket i terrænet sikres gode daglysforhold i det eksisterende byggeri, mens en klar indre sammenhæng opnås imellem den eksisterende bygnings plan 0 og faglokaler samt fællesrum i det nye plan 0. Samtidig opnås en god kontakt med de grønne omgivelser. I den nære kontekst betyder denne disponering, at tilbygningen respekterer den eksisterende bygningsmasse og bygger videre på området i dialog med de omkringliggende bygninger. Tilbygningen skaber, ved at løfte sig fra terræn, en ny skolegård på taget som bliver tilgængelig for hele områdets børn og beboere – også efter skolens åbningstid. 

Brhskole2

Den nye tilbygning til Brønshøj Skole består af et nyt indre gaderum der åbner sig til pladsdannelser og torve. Tilbygningens centrale del indeholder 4 gårdhaver og 4 nært forbundne fagområder – multisalen, kost og køkken, natur/teknik/fysik samt musik. 3 volumener indeholdende inskolingen og gymnastik støder op til den centrale del.

Visuelt bindes den nye skole sammen af ét arkitektonisk greb – et samlende facade-bånd og dækforkant som omsvøber bygningen, og skaber en samlet skole. Facadebåndet optager forskellige egenskaber – det agerer solafskærmning, muliggør klatreplanter, integrerer værn på terrasser og skolegård, skaber ind- og udgange samt opgange til skolegården Båndet tænkes udformet cortenstål, der indgår naturligt sammen med de omkringliggende rødlige bygninger. Facaden ændrer sig over tid på samme måde som de omkringliggende bygningers røde teglfacader og indgår på den måde i områdets videre historie.

En af visionerne for Brønshøj Skole er at skabe en samlet skole, hvor nyt og gammelt indgår i en arkitektonisk, rumlig og funktionel helhed, der understøtter det sociale fællesskab, en interaktion på tværs og en fysisk rumlig sammenhæng mellem nyt og gammelt.

Dette gøres på den ene side igennem en omdisponering og ombygning af det eksisterende byggeri, på den anden side igennem sammentænkning og i rumlig forbindelse med en ny tilbygning placeret ud imod grønningen.

Indskolingsklasserne fra den gamle filialbygning bringes ”tilbage” til den øvrige skole, og alle skolens basislokaler samles omkring en ny fælles skolegård, og forbindes via skolens nye hjerte – niveau 0 med fællesfunktioner, faglokaler, mødesteder og samlingsrum. Filialbygningen bruges fremadrettet til fritidsordning.

 

Samletskole_b1
Manglende mødesteder
Skolen er i dag ikke bundet optimalt sammen horisontalt – hvilket betyder, at skolen opleves som meget opdelt i en øst og vest fløj.

 

 

Samletskole_b2
Mødesteder på tværs ude og inde
Ny Brønshøj Skole skaber passager og opfordrer til forskellige bevægelsesmønstre – den eksisterende bygning omdisponeres og åbnes op imellem øst og vest for at skabe en sammenhængende skole.

 
Samletskole_b3
Spredte fællesarealer
I dag opleves skolen adskilt fra de omkringliggende områder. Trådhegn definerer en tydelig grænse mellem skolens område og de omkringliggende.

 

 

Samletskole_b4
Skolen inviterer indenfor og ovenpå
Ny Brønshøj Skole giver adgang og åbner for et liv i skolegården også efter lukketid via brede trapper til terræn.

Efterfølgende sker der en helhedsrenovering af eksisterende skolebygning på i alt ca. 6.500 m2. Arbejdet med renoveringen og tilbygningen sker i 2 faser. I 1. fase under tilbygning af den nye skole, vil den gamle skole samt pavilloner, være i brug til undervisning. I 2. fase under helhedsrenovering, vil den nye tilbygning samt pavillonerne bruges til undervisning. Brønshøj skole vil være i drift under både nybygningen og renoveringen.

Forventet 6 hovedtidspunkter

  • Slut Nybyggeri: Medio Februar 2016
  • Start Renovering af eksist. bygning: Primo Marts 2016
  • Slut Renovering af eksist. bygning: Primo Januar 2017
  • Rydning/afrigning af byggeplads: Primo Februar 2017