Efterslægtens rektor fylder 60 år

AF_høj

  Anne Frausing, Rektor, HF-Centret Efterslægten 

Christian d. 4. havde tres års regeringstid til at ændre København og en række andre byer. På sin tres års dag, torsdag d. 27. oktober, har Anne Frausing ”regeret” på Efterslægten i godt og vel 14 år, og i den periode er der sket mere på skolen end i de foregående godt tres år.

Torsdagens fødselar blev rektor på Efterslægten i 2002, og i de godt 14 år der er gået, har rektorrollen både ændret sig, og Anne har ændret på den. Omstillingsparat på den gode måde har Anne Frausing taklet alt det der er kommet ind ”udefra”: HF-reform både midt i 00’erne og nu igen i 2016, ny karakterskala, den amtskommunale strukturreform og ikke mindst det efterfølgende ”selveje” med overtagelse af de gamle, slidte skolebygninger ved Bellahøj. Dertil kom så overenskomsten i 2013 med ny arbejdstid og tidsregistrering for lærerne, og nu senest det ”omprioriteringsbidrag” som regeringen har pålagt alle offentlige institutioner.

”Indefra” markerer Anne Frausing sig som Efterslægtens store bygmester, og netop selvejet åbnede muligheder for at gøre noget ved Efterslægten. Med en god næse for tilskud fra diverse fonde har Anne Frausing gjort HF-Centret Efterslægten til en tidsvarende, inspirerende og pædagogisk relevant arbejdsplads for både kursister og personale. Som bygherre har hun således i de seneste år stået i spidsen for ombygninger, tilbygninger og nybygninger af bl.a. studiesal, moderne undervisningslokaler, et flot stort idrætshus, ”Nobis”, samt et unikt kunstværk af FOS.

2012 Byggeplads

Rektor i arbejdstøjet: Der er sket meget på Efterslægten siden skolen fik sin Christian IV i skikkelse af rektor Anne Frausing.

Anne Frausings teoretiske og faglige ballast er solid, suppleret med en lang række tillidshverv, bl.a. som medstifter og ordførende for HF2net.dk, som jurymedlem i ”Unge forskere” og som utrættelig netværker og lobbyist. At skabe personlige sejre for HF’erne har været pejlemærket i alle forandringerne, og Anne Frausings baggrund som underviser med skarpt fokus på kerneopgaven, den gode undervisning, har sat rammerne. Resultatet er at HF-Centret Efterslægten – og Anne Frausing – i dag lyser op i vores lokalområde.