En letbane på Frederikssundsvej kan kvæle den lokale handel

                                       LetbaneWidget

I 2015 og årene frem undersøges mulighederne for en Letbane på Frederikssundsvej. Hvad vil det betyde det i Brønshøj, Husum og Tingbjerg, hvis der kommer en letbane? Og hvad skal der til, for at den giver færrest mulige gener? Det spørger Brønshøj-Husum Lokaludvalg borgerne om ved to møder i foråret. Her må man også se på de konsekvenser, det kan få for den i forvejen trængte lokale handel.

Møde om letbanen – Mandag den 18. maj kl. 19 på Husum Skole: Kommunen og rådgivere præsenterer forprojektet og den kommende udredning. Der arbejdes i temagrupper omkring byrum, linieføring, trafikafvikling, stoppesteder og parkering.

Gadevandring i Tingbjerg – Fredag den 29. maj kl. 16-18: Man mødes på Tingbjerg Skole, hvor kommunen og rådgivere præsenterer forprojektet og den kommende udredning. Derefter går man samlet eller i grupper ad de to ruter, som er foreløbig forslag til linieføring i Tingbjerg.

Letbane?

Med kommunens Budget 2015 er det besluttet, at der skal udarbejdes en udredning af en letbane på Frederikssundsvej og dermed sætte yderligere skub hen imod afklaringen af, om der skal være en letbane i København. Udredningen skal bygge videre på det forstudie som er gennemført 2012-2014.

Letbanen skønnes i givet fald tidligst at kunne åbnes omkring år 2025.

Letbaner etableres generelt både som en del af et kvalitetsløft for den kollektive trafik, som en del af en forbedring og forskønnelse af byrum og byområder, og som et middel til at binde byområderne i et storbyområde bedre sammen.

Letbanen på Frederikssundsvej skal både forbedre den kollektive trafik, og den skal understøtte en omfattende byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken, som sker i de kommende årtier.

Forstudie 2012-2014

I 2012 besluttede Borgerrepræsentationen i København på baggrund af en større undersøgelse af mulighederne for at udbygge den Kollektive Infrastruktur i København (KIK) at gennemføre en undersøgelse – et forstudie – af en letbaneforbindelse fra en letbane i Ring 3 via Frederikssundsvej til Nørrebro Station og dermed til metrosystemet i de tætte bydele. Forstudiet omfatter bl.a. linjeføring, indpasning i byen og beregninger af letbanens kapacitet, passagerpotentiale og økonomi. Den undersøgte letbanestrækning fra Gladsaxe Trafikplads til Nørrebro Station er 8,6 km lang og har 16 stationer.

Udredning 2015-2018

I 2015 påbegyndes arbejdet med en udredning. Der arbejdes hen imod, at Københavns politikere i 2018 skal træffe en principbeslutning, om der skal være letbane på Frederikssundsvej eller ej.

Udredningen laves sammen med Transportministeriet, Region Hovedstaden og Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalget deltager i arbejdet gennem en følgegruppe.

Hvornår kan man få indflydelse?

I foråret 2015 gennemfører Brønshøj-Husum Lokaludvalg en borgerinddragelsesproces med det formål informere om letbaneprojektet, samle feedback om lokale problematikker til letbanens parter og at komme med input og ønsker til, hvad der skal undersøges nærmere i den kommende udredning.

Der er jo ingen tvivl om, at et sådan projekt vil være til stor skade for den lokale handel. I forvejen har man få parkeringspladser i området, og skal en letbane gennemføres, ryger der endnu flere. Det vil have uoverskuelige konsekvenser for de handlende, som i forvejen har det svært.

Frem mod Borgerrepræsentationens principbeslutning om en letbane, som forventes at være i 2018, vil Lokaludvalget gennemføre 1-2 runder mere af borgerinddragelse i de forskellige faser af arbejdet. Her vil de foreløbige undersøgelser blive fremlagt.

Det er meget vigtigt, at lokalbefolkningen følger op og deltager i debatten omkring en evt. letbane.

Man kan altid skrive sine kommentarer til letbanen på e-mail til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk.

Vi har modtaget på netavisen !

Fra en af vore læsere Brian Funk har vi modtaget dette opråb:

VIGTIGT VIGTIGT VIGTIGT Husk der er borgermøde om planerne om Letbane – det er på Husum skole den 18/5 kl. 19 MEN – Jeg vil gerne opfordre til, at man møder op på dette møde.og brokker sig over BUSBANEN, da dette er sat til at gå i gang inden sommerferien. Så det er vigtigt, at selvom de siger det handler om letbanen, at det er busbanen, man brokker sig over, da det er sat til at gå i gang her meget snart. Uanset hvad kan vi være enige om, at Frederikssundsvej fungerer rigtigt godt som den er idag. Så mød op og sig at de skal lade Frederikssundsvej være, og hvis vi evt. skal have noget, skal det være en metro under jorden.