Forsøg i Tingbjerg med ny metode: Gavle isoleres med respekt for kulturarven

Tingbjerg 2

En ny metode inden for energirenovering af facader og gavle kan vise sig at rumme svaret på, hvordan man kan bevare udseendet af – ikke blot Steen Eiler Rasmussens berømte byggeri i Tingbjerg – men af tusindvis af ældre danske murstensbygninger.

Det er boligselskabet fsb, der i denne måned starter et forsøg med at isolere en gavl i Tårnhusstræde 24 i Tingbjerg med en teknik, der skal sikre, at gavlene bevarer deres oprindelige udtryk, samtidig med at kuldebroerne fjerne. Det sker i respekt for den kulturarv, som Tingbjerg byggeriet er et udtryk for. Forsøget sker bl.a. i samarbejde med det rådgivende ingeniørfirma Danakon, der udvikler metoden. Når man anvender nye mursten, er det ikke muligt at skabe det gamle udtryk, selv om man anstrenger sig for at finde de rigtige sten.

De oprindelige sten bruges igen
Konkret foregår det sådan, at den yderste halvdel af ydermurens sten hakkes af og pilles ned. Derefter forstærkes muren og der sættes efterisolering op. Til sidst bygges en ny formur op med de oprindelige sten, så udseendet bevares.

Tingbjerg 3

 Teknologisk Institut har vurderet forsøget og mener, at det teknisk kan lade sig gøre. Men der er tale om et forsøg, fordi der stadig er tekniske spørgsmål, der skal besvares.

 Byggepladsen er ved at blive etableret nu.