Gudstjeneste for de allermindste og påskemusik i Husumvold Kirke

Høstmarked i Husumvold Kirke

Lørdag den 28. marts kl. 10.00: Gudstjenesten er en festlig afslutning for de nuværende babyrytmik- og salmesangshold fra Husum og Husumvold Kirker, men henvender sig bredt til de allermindste børn og deres familier. Er man tidligere eller kommende deltager i babysalmesang, er man også meget velkommen til at deltage. Efter gudstjenesten er der boller, frugt, saft og en kop kaffe eller the. Gudstjenesten er ved sognepræst Line Bjørn Hansen, cand. theol. og praktikant Camilla Hansen og Birthe Karlsson, der underviser i babyrytmik.

Musik op til påske

Eva

Eva Maria Jensen

Husumvold Kirke inviterer til ro og fordybelse i ugen op til påske, hvor organist Eva Maria Jensen spiller meditativ orgelmusik til billeder fra kristendommens spirituelle tradition, der vises på kirkens storskærme. Allerede fra kristendommens ældste tider blev påskeugens begivenheder bearbejdet kunstnerisk. Det kunne være som forskellige billeder: Mosaikker, freskoer, glasmosaikker og altertavler – billeder der alle var beregnet til meditation og fordybelse. Musikalsk begyndte man også at iklæde påskebegivenhederne i liturgisk musik som messer og tidebønner. I Husumvold Kirke kan man høre og se en perlerække af disse kunstneriske frembringelser og der er samtidig mulighed for at tænde et lys og bede en bøn mandag den 30. og tirsdag den 31. marts. Begge dage kan man komme og gå, som man har lyst fra kl. 16.30-17.30.