Askeonsdagsgudstjeneste i Bellahøj Kirke

I Bellahøj kirke holder man askeonsdagsgudstjeneste på onsdag den 1. marts kl. 17.00 og bagefter bydes der på et let fastemåltid.
Askeonsdag markerer fastetidens begyndelse og sætter gang i bevægelsen frem mod kirkeårets største fest. Fastetidens 40 dage forbereder til påskens store drama, hvor godt og ondt tager kampen op i fortællingen om Jesu lidelse, død og opstandelse, og allerede askeonsdag slås det eksistentielle tema fast, når præsten tegner et askekors på de tilstedeværende som et symbol på forgængelighedens realitet i menneskelivet, men også som et værn mod dødens magt og et håb om evigt liv.