Hvorfor åbner man ikke jernlågen til Bystævneparken og giver hækken en chance ?

Hækken i Bystævnet ind mod Bystævneparken kæmper en evig kamp for overlevelse.

Sådan – så er en smutvej etableret ..

Problemet er, at forbipasserende der vil skyde genvej, laver et hul i hækken, som i løbet af kort tid bliver en stationær indgang, der benyttes af mange. Årsagen til dette er ganske enkel. Den store jernlåge som ligger nogle meter der fra er konstant låst, og det betyder, at man skal gå helt op til selve indkørslen til Bystævneparken for at komme ind.

Det er denne låge, som konstant er låst, der er problemet

Flere gange har man forsøgt at “lappe” hullerne med nye hækplanter og stålhegn, men det er kun en stakket frist, før andre finder nye smuthuller. Det må da være enerverende at skulle blive ved med de “lapperier” – når resultatet ustandselig bliver det samme. Selvfølgelig er jernlågen ikke sat der ved en tilfældighed, den har sin mission, men man kunne så måske overveje at finde mere passende tidspunkter at holde den åben og lukket.

Så er der lappet med nye hækplanter, hegn og forhindringer – men snart er der fundet nye smutveje.

Nemt og smertefrit – opfindsomheden kender ingen grænser ..