Derfor kommer de fjernede hajtænder aldrig igen på Højstrupvej

kryds 1

For få år siden var der hajtænder i krydset Højstrupvej og Veksøvej, men så blev de fjernet. Vistnok fordi man skulle lægge nyt asfalt på vejbanen eller i det mindste reparere den. Siden har man undladt at bringe dem tilbage, hvilket ikke ligefrem gavner sikkerheden. Men det er ikke det eneste kryds i villakvarteret, dette er sket. Flere andre steder er den også gal. Hajtænder er blevet fjernet – og er ikke kommet igen. Når man tænker på, hvor lidt der egentlig skal til for at rekonstruere tingene, så er det da sørgeligt, at man fra Vej & Park ikke får sørget for dette, inden det ender galt. Billedet af omtalte kryds er taget onsdag den 29. juli i år – og det bekræfter kun ovenstående.

Vi har med tak modtaget svar fra G/F Brønshøj Haveforstads næstformand Torben Engel-Nielsen:

Jeg har i dag i 2700Netavisen set dit indlæg vedr. de manglende hajtænder bl.a. i krydset Højstrupvej/Veksøvej.

Forklaringen er som følger:

I sommeren 2009 indførte G/F Brønshøj Haveforstad trafikdæmpende foranstaltninger (bump).

I kommunens tilladelse til etableringen forlangte kommunen alle hajtænder fjernet (bortset fra dem på Kildebrøndevej, der anses som overordnet vej).

Det er iflg. Kommunens tilladelse ikke muligt både at have hajtænder og bump, der i øvrigt har medført, at der er indført en 30km zone i hele G/F område.

Derfor er hajtænderne fjernet og vil ikke blive retableret.

Jeg håber dette kan forklare sagen.

Med venlig hilsen

Grundejerforeningen Brønshøj Haveforstad

Torben Engel-Nielsen

Næstformand