Ikke engang halvdelen af pladserne var fyldt op til borgermødet om letbanen - men se det hele her !

                                  

2700-netavisen.dk’s udsendte var på pletten, da Lokaludvalget for Brønshøj-Husum i samarbejde med Københavns Kommune afholdt borgermøde på Husum skole mandag aften om en eventuel letbane fra Nørrebro Station. Arrangørerne havde på forhånd gjort plads til 100 deltagere med mulighed for at udvide med yderligere 100 pladser, men kun cirka 45 borgere fra Brønshøj/Husum mødte op. Derfor kan vi her bringe en videooptagelse fra mødet, så de af netavisens læsere som ikke var til stede, selv kan høre og se, hvad der foregik.

2015-05-21-A 

Freddy Ingvorsen, der er formand for Lokaludvalgets byudviklingsudvalg bød velkommen, og overdrog straks ordet til Jacob Lundgaard fra kommunens økonomiforvaltning. Han gav sammen med kollegaen Anders Hansen en cirka timelang orientering om letbanen.
Flere mødedeltagere som spurgte ind til busløsningen, fik af mødelederen klart besked på, at det ikke var dagsordenen for dagens møde, og det endte da også med, at flere forlod mødet, da man kom frem til pausen.
Når mange beboere i Brønshøj-Husum området er bekymrede ved udsigten til den nye busløsning, skyldes det måske, at informationsniveauet om projektet ikke har været tilstrækkeligt højt.
Når man læser MOVIAs udbud af kørslen på linje 5A fra oktober 2014, får man det indtryk, at linjen skal ombygges til +WAY fra januar 2017. +WAY er et koncept, hvor bussen nærmest er ”spærret inde” i egne baner. Nedenfor kan man se konceptet på Nørre Alle. Kanterne på busbanen er meget høje, og der er bygget en barriere midt på vejen, som gør det besværligt at passere vejen undtagen i gadekryds.

2015-05-21-C

Vi talte med Freddy Ingvorsen i pausen, og fik at vide, at Lokaludvalget er meget interesserede i at få en busløsning til at fungere, fordi en metroløsning tilsyneladende ikke er mulig, og fordi man ønsker at undgå en letbaneløsning.

Samtidig fik vi afklaret en misforståelse, der tilsyneladende har indsneget sig ved MOVIAs brug af +WAY i udbuddet på linje 5A.
Der bliver ikke tale om en løsning med høje kanter, men om en udvidet brug af busbaner, der er markeret med hvide striber på vejen. Freddy Ingvorsen var lidt forundret over, at vi ikke havde set billederne fra strækningen, men indtil nu har der kun været offentliggjort et billede fra Hulgårds Plads.

Vi kontaktede derfor Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning, der efterfølgende har tilsendt 2700-netavisen.dk billeder fra Brønshøj Torv og fra Husum.

Billederne som nedenfor viser hvordan løsningen kommer til at se ud, og det virker jo helt klart mindre bombastisk end løsning på Nørre Alle.

Der er måske når det kommer til stykket ikke grundlag for at frygte, at Frederikssundsvej bliver ”helt ødelagt”, som nogen har udtrykt det.

2015-05-21-B

Der er måske når det kommer til stykket ikke grundlag for at frygte, at Frederikssundsvej bliver ”helt ødelagt”, som nogen har udtrykt det. 

 

2015-05-21-D 

 Her ses scenariet ved Husum Torv før og efter ombygningen

 

2015-05-21-E

 

2700-netavisen.dk har omtalt omtalt udbuddet på linje 5A den 24. april i år (http://www.2700netavisen.dk/artikler/arkiv/12325-2/)

22. maj 2015/jbn