Indlæg: Helhedsrenovering af Korsager Skole

– Jeg er rigtig glad for, at samtlige partier på Københavns Rådhus er gået sammen om at bevilge midler til helhedsrenovering af Korsager Skole, siger Børne og Ungdomsordfører Henrik Nord, Medlem af BR for Radikale.

     Børne og Ungdomsordfører Henrik Nord,

– Der kommer stadig flere og flere børn i Husum i takt med at befolkningstallet i København stiger. Derfor er det vigtigt, at der også er plads på skolerne til de mange nye børn.

Således har vi afsat 88,4 mio. kroner til at helhedsrenovere Korsager Skole. Der er især tale om opgradering af tekniske installationer og forbedring af klimaskærm.

Renoveringen betyder, at tagbelægningen på bygning 1 skal udskiftes, ligesom der skal udskiftes en del vinduer i bygning 2 og bygning 12 og efterisoleres ydermure. Herudover skal der etableres ventilation i de klasselokaler, som ikke har ventilation.

Det er en radikal kernesag, at de københavnske skolebørn skal have optimale rammer, og at skolerne udvides i takt med at der kommer flere børn. Det vil naturligvis også være med til at sikre en bedre undervisning til gavn for skolebørnene i Husum.

Det er tanken at renoveringerne skal tænkes sammen, så byggeriet bliver til mindst mulig gene for skolen elever og personale, slutter Henrik Nord.