Juniorkonfirmand er et helt nyt tilbud i Husum- og Husumvold Kirker for børn i 3. klasse.

                                                            huuuu                                                            
Børn begynder tidligt at undre sig og gøre sig store tanker om tro og Gud. De kan stille mange spørgsmål, som det ikke altid er helt let at svare på. Juniorkonfirmand er et helt nyt tilbud til alle børn, der går i 3. klasse. Her er der rum og plads til sjov og leg, til undren og til alle slags spørgsmål om tro og viden. Over en række på 6 lørdage i januar og februar 2016 skal juniorkonfirmanderne bruge hele kroppen til at lære om kristendom: næsen, hjertet, ørerne – de skal lytte, lege, synge, smage og meget mere. Det vil være kristendom for alle sanser! Juniorkonfirmanderne hører også bibelhistorier, som de kan spejle deres liv i. Historierne er ikke bare centrale i kristendommen, men de også er en væsentlig del af vores kultur og fælles referenceramme. Børnene hører historier om fx Adam og Eva, Noas ark, den barmhjertige samaritaner og den fortabte søn. Desuden hører de om Jesus´ fødsel, død og opstandelse, og får kendskab til hvorfor vi fejrer jul og påske. Undervisningen tager udgangspunkt i børnenes egne livserfaringer og deres egen nysgerrighed. Derfor er Juniorkonfirmand ikke undervisning i traditionel forstand. Der lægges i stedet vægt på samvær, oplevelser og kreativitet, og gennem leg, kreativ udfoldelse, sang og musik får børnene mulighed for at opleve og tale om, hvad kristendommen er, og får samtidig en naturlig tilknytning til deres lokale kirke. 
 
Der er Juniorkonfirmand 6 lørdage i januar og februar måned 2016. Første gang er lørdag d. 9. januar kl. 9.30 til 12.00 i Husumvold Kirke. Man kan tilmelde sig hos en af præsterne: Iben Hornshøj Sørensen (Husum Kirke), tlf. 51 27 47 84, mail: ibks@km.dk eller Stig Boel (Husumvold Kirke), tlf. 24 42 03 95, mail: sbo@km.dk