Københavns politikere afsætter millioner til renovering af byens skoler

Samtlige partier og en enkelt løsgænger på Københavns rådhus indgik tirsdag eftermiddag en aftale, der afslutter 10 års indsats for at få sat alle byens skoler i stand. Nu er der givet penge til at renovere 60 ud af 61 nedslidte folke- og specialskoler. Samtidig er der sat penge af til nye skoler til de mange nye børn i København og til byens udsatte.

København vokser. Hver eneste måned bliver der 1.000 flere københavnere. Det betyder et stort pres på byen, blandt andet på bygninger, institutioner og skoler. Men nu skal det være slut med uhumske toiletter, utidssvarende lokaler og dårligt indeklima på Københavns folkeskoler.    

 I de såkaldte overførselsforhandlinger, der fordeler uforbrugte penge fra 2016, blev partierne tirsdag eftermiddag enige om at sætte penge af til at renovere i alt otte skoler. Heraf skal fem skoler have den helt store omgang i form af en helhedsrenovering: Blågårds Skole, Korsager Skole, Nørre Fælled Skole, Sankt Annæ Folkeskole og Skolen i Peder Vedels Gade. Samtidig blev der sat penge af til mindre omfattende renoveringer på Fensmark Skolen, Øresundsskolen og Frejaskolen.

 Resultatet er, at der nu kun mangler én skole ud af i alt 61 slidte københavnske folkeskoler, der over de sidste 10 år er investeret milliarder i at få sat i stand. Det er Heibergskolen på Østerbro, som parterne til gengæld har aftalt at finde penge til i budgetforhandlingerne i efteråret.

Overborgmester Frank Jensen siger:

– I Brønshøj-Husum har vi helhedsrenoveret fire skoler siden 2007. Med denne aftale sikrer vi, at den sidste nedslidte folkeskole, Korsager Skole, bliver ført up-to-date. Det betyder, at uhumske skoletoiletter og dårligt indeklima er fortid i Brønshøj-Husum – og i hele København. Det er en kæmpe milepæl i vores maraton-investering i at styrke Københavns folkeskoler.

Det stigende børnetal giver også behov for flere nye skoler, skolespor og idrætsfaciliteter. Aftalen hedder ’Skole- og renoveringspakke 2017 – Klar til flere københavnere’.

Ikke kun byens børn tilgodeses. Der er også sat penge af til et løft af forholdene for byens allersvageste – nemlig til at planlægge modernisering af kommunens institutioner fra hjemløse, misbrugere, udsatte børn og unge. Der er også sat ekstra penge af til handicapområdet, samt til at støtte driften af Hellebro, der er et værested for unge hjemløse.

Til byens ældre er der penge til at etablere og udvide køkkener på to af byens plejecentre, Møllehuset og Verdis Have, til faste læger på plejehjemmene samt til nye kaldeanlæg. Der er afsat penge til tryghedsløft i byens mindst trygge områder – fx bedre belysning og klipning af hække, så der bliver udsyn.

 Pengene i overførselssagen stammer fra uforbrugte midler fra 2016 (695,8 mio. kr.) samt indtægter fra salg af ejendomme (270,9 mio. kr.). Pengene fra salg af ejendomme er øremærket hårdt tiltrængt vedligehold rundt om i byen – herunder til facader, renovering af vandsystem og udendørs belysning i Kødbyen, og til at renovere fjernevarmesystemer, tekniske installationer, forældede varmeanlæg, faldstammer og sikringstavler osv. på kommunens ejendomme og velfærdsinstitutioner.