KV 2017 Indlæg: Nældens rod

Af Peter Skaarup, MF. Gruppeformand for Dansk Folkeparti.

Hvad er nældens rod i den eksisterende bandekonflikt? Ja, det indlysende svar er, at koncentrationen af for mange ikke-vestlige familier i de sociale boligbyggerier flere steder i København er alt for høj.

Årsagen skal findes i den boligpolitik, som venstrefløjen har ført i København de seneste 30 år. Hvor man har gjort hele boligområder, som f.eks. Mjølnerparken på Nørrebro til sociale ghettoer, hvor en stor del af beboerne er ikke-vestlige indvandrere uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller det danske samfund. Her trives parallelsamfundet. Det skal vi have gjort noget ved!

I Dansk Folkeparti er vi ikke bange for at tage fat om nældens rod. Vi vil gøre op med den berøringsangst, der har præget danske politikere i alt for mange år. En berøringsangst, der har betydet, at parallelsamfund har fået lov til at trives og udvikle sig – ja, endog hjulpet på vej med offentlige tilskud til private muslimske koranskoler.

Vil man lave om på det, er det en god ide at gå hen og stemme på Dansk Folkeparti til kommunalvalget den 21. november. Så kan vi forhåbentlig tage et opgør med den kommunale tankegang, der har fostret parallelsamfund og kriminelle bander i København. Det må stoppe!