Menighedsmøde i Husum Kirke

 

007
Tirsdag den 18. marts kl. 19.00 inviterer Husum Sogns menighedsråd til det årlige menighedsmøde, som finder sted efter aftengudstjenesten, der begynder kl. 19. På mødet vil der blive orienteret om kirkens arbejde i 2013 – og om planerne for 2014 og 2015. Hele sognet kan komme med ønsker og ideer, og 
menighedsrådet vil være vært ved et lille traktement efter mødet.