Mindegudstjeneste i Husumvold Kirke

Høstmarked i Husumvold Kirke 
Søndag den 1. november kl. 19: Allehelgen er en ældgammel kristen helligdag, som mange kirker landet over holder fast i ved at holde allehelgensgudstjenester, hvor vi mindes dem, vi har mistet. I Husumvold Kirke inviterer man til en stille og stemningsfuld mindegudstjeneste hvor alle kirkens præster deltager sammen med organist Eva Maria Jensen på orgel og Maria Lundbak på obo. Her vil navnene på dem, vi har mistet i det forløbne år, blive læst op, og man vil tænde lys for vores døde. Mindegudstjenesten afholdes i år kl. 19, så man har mulighed for at gå på kirkegården inden. Efter gudstjenesten bydes der på ost og vin.