Møde i Brønshøj Menighedssamfund

                                                   Inge Lise Pedersen fmd. f. Landsfor. af MenighedsrŒd

Der er møde i Brønshøj Menighedssamfund tirsdag den 10. november kl. 19.30 i Sognecentret på Præstegårds Allé 5 hvor der bydes på foredrag ved Inge Lise Petersen, fhv. formand for Landsforeningen af Menighedsråd, og pensioneret lektor i dialekter ved Københavns Universitet.

Temaet er “DU ER HVAD DU TALER!- sprogholdninger i Danmark”

Om foredraget:

Når vi møder et andet menneske, forsøger vi intuitivt at kategorisere vedkommende. I den kategoriseringsproces bruger vi alt forhåndenværende: udseende, gestik, sprog. Vi hører selvfølgelig også efter HVAD personen siger, men lige så vigtigt kan det være HVORDAN vedkommende taler.

Vi har nogle klare sprogholdninger og putter rask væk folk i kasser på grundlag af deres sprogbrug. Det kan have konsekvenser fx for dialekt-talende, som nedvurderes på grund af deres dialekt, og i anden omgang kan det også føre til sprogforandringer, for hvem vil regnes for grim og dum bare på grund af sit sprog ?

Kaffe & foredrag: 15 kr.

Alle er meget velkomne!