Foreløbigt svar til Peter Skaarup fra justitsministeren vedr. politiindsatsen på Husum Torv

For et par uger siden stillede Dansk Folkepartis Peter Skaarup i Folketinget følgende spørgsmål til justitsministeren vedrørende politiindsatsen i og omkring Husum Torv i Brønshøj:

PeterSkaarup-portræt 2011

Ministeren bedes redegøre for politiindsatsen i og omkring Husum Torv i Brønshøj i København, hvor en større gruppe på omkring 20-25 unge indvandrere gennem to år har generet beboere herunder smadret butiksruder og lavet andet hærværk, og hvor beboerne adskillige gange har meldt forholdene til politiet, der enten ikke kommer, eller ikke kan gøre noget, når de endelig kommer frem, hvilket naturligvis opleves som utilfredsstillende for beboerne.

Det er der foreløbigt svar på nu:

Spørgsmålet kan kun besvares fyldestgørende ved at indhente en udtalelse fra Rigspolitiet.

Justitsministeriet vender tilbage, når udtalelsen foreligger. Erfaringsmæssigt må det forventes, at der kan gå 3-5 uger, inden udtalelsen foreligger.

Vi lover at bringe svaret fra Rigspolitiet, når det foreligger.