Peter Skaarup genopstillet som Folketingskandidat i Brønshøj-Husumkredsen

Det er snart 20 år siden, Peter Skaarup blev opstillet som folketingskandidat i Brønshøj-Husum kredsen. Her er han fotograferet i Tingbjerg under en rundvisning i området for et par år siden.

– Det er med stor taknemmelighed, at jeg har taget imod valget som Dansk Folkepartis Folketingskandidat for Brønshøj-kredsen i København, som jeg har repræsenteret i Folketinget siden 1998, siger Peter Skaarup til 2700-netavisen. Han er klar til at tage endnu en tørn i Folketinget ved folketingsvalget, der senest skal afholdes i foråret 2019.

– Mine vigtigste mærkesager er øget tryghed og omsorg for borgerne i Brønshøj-Husum og resten af Hovedstaden. Mit fokus går på at få mere politi i gaderne, en bedre kriminalpræventiv indsats kombineret med hårdere straffe og udvisninger af udenlandske kriminelle, siger Peter Skaarup videre.

– De ældre skal have den fornødne pleje og hjemmehjælp, og de fortjener flere og bedre aktiviteter til at løfte deres livskvalitet, hvilket jeg i samarbejde med Dansk Folkepartis repræsentanter i Borgerrepræsentationen vil have ekstra fokus på i den kommende tid, slutter Folketingskandidaten