Prædikenværksted på Tomsgårdsvej

                                      JH
 
Skal præsten nu heller ikke skrive sin prædiken selv? Jo, men måske kan præsten ved menighedens hjælp vinkle sin prædiken, så den taler mere direkte og ind i virkelighed og det, man går og tænker over. Jo bedre en præst kender sin menighed, jo mere relevant en prædiken. Så kom og byd ind tirsdag den 20. september kl. 17 i Bellahøj Kirkes lokaler på Tomsgårdsvej 19. Mon ikke at ting bliver bedre af at blive lavet sammen ?