Regentparrets nytårskur - 2700-netavisen var med

! FOTO HASSE FERROLD Regentparret 6 01 2015 nytårskur diplomatiske korps 1

“Lidt kongelig har man vel lov at være” er et slogan, Billed Bladet flittigt bruger, og det har vi tilladt os at låne for en kort bemærkning. 2700-netavisen var nemlig med i går, da regentparret afholdt den årlige traditionelle nytårskur for det diplomatiske korps på Chrisiansborg Slot.Udover Regentparret var Kronprinsen og Kronprinsessen naturligvis også repræsenteret ved den festlige begivenhed.

Foto: Hasse Ferrold

! FOTO HASSE FERROLD Regentparret 6 01 2015 nytårskur diplomatiske korps 6

I dag onsdag modtager Regentparret modtager så på Christiansborg Slot følgende i Nytårskur:

Kl. 09.30 Officerer fra Forsvaret samt Beredskabsstyrelsen.
Kl. 10.00  I., II. og III. Rangklasse.
Kl. 12.00 Indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protektioner.
Også her er Kronprinsparret er til stede.
Karetkørsel 
Regentparret kørte her til formiddag kl. 9.00 i guldkaret eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron fra Amalienborg til Christiansborg Slot og efter kuren ca. kl. 13.30 fra 
Christiansborg Slot til Amalienborg.

Men hvad står diplomatiske korps egentlig for ?

Vi har kigget i Den Store Danske hos Gyldendal …

corps diplomatique, (fransk ‘det diplomatiske korps’), samtlige udenlandske repræsentationschefer i et land. Corps diplomatique ledes af en doyen og optræder ved ceremonielle lejligheder, f.eks. for at lykønske eller kondolere eller (ret sjældent) i andre anliggender af fælles interesse, men korpset har ingen juridisk status. I videre forstand omfatter corps diplomatique alle diplomatisk anmeldte personer i pågældende land.