Reklamesøjlen og en af buslæskærmene er fjernet fra Husum Torv

Ja klokken har slået ubønhørligt omkring busbaneplanerne på Frederikssundsvej. Arbejdet er i fuld gang, og allerede nu kan man begynde at se forandringer. Ikke mindst på Husum Torv, hvor den hyggelige runde reklamesøjle er fjernet sammen med den ene af de to buslæskærme ved stoppestederne. Vi kan dog berolige med, at buslæskærmen vender tilbage senere og i en langt mere moderne form. Der i mod er reklamesøjlen er afsluttet kapitel.
  

Husum Torv før 1

Sådan så der ud før 

Københavns Kommune vil nemlig sikre buslæskærme med indbygget god digital trafikinformation ved de mest benyttede stoppesteder i kommunen.

– Hvis vi skal have flere pendlere til at lade bilen stå og tage bussen, skal vi tilbyde buspassagererne samme gode venteforhold som i Metroen og ved togstationerne. Det vil sige ly for regn og rusk samt god information om ventetid og alternative rejsemuligheder, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Husum Torv 28. juli

Sådan ser der ud i dag

De forbedrede venteforhold er et af resultaterne af en ny 15-årig aftale om reklamebærende byudstyr, som Københavns Kommune netop har indgået med AFA JCDecaux A/S. Sammen med Movia og AFA JCDeacaux A/S går Københavns Kommune nu i gang med at undersøge, hvor det af pladshensyn er muligt at etablere de nye buslæskærme. Teknik- og Miljøudvalget skal efter sommerferien vælge designet på de nye læskærme, der vil blive sat op i sommeren 2016.

De nye digitale infoskræme vil som minimum vise, hvor lang tid passagerne skal vente på den næste bus, og ved de vigtigste trafikknudepunkter vil skærmene samtidig oplyse om nærliggende stationer og busstoppesteder, så passagererne kan finde alternative trafikforbindelser i byen.

Den nye aftale med AFA JCDecaux A/S betyder samtidig, at der vil komme færre reklamer i det københavnske bybillede fremover. København lagde i udbuddet vægt på, at mængden af reklamer i bybilledet skulle reduceres, og AFA bød ind med at fjerne samtlige reklamesøjler og bill boards. Det betyder, at i alt 90 store reklamebærende elementer forsvinder fra bybilledet og altså dermed også den på Husum Torv, hvilket som nævnt allerede er sket.

Miljøet nyder også godt af aftalen, der indeholder en række energibesparende elementer. Dels vil en del af byens reklamer fremover blive vist på digitale skærme frem for trykt papir. Dels vil AFA’s medarbejdere benytte elcykel og elbil, når den daglige drift og vedligehold skal udføres.  Endelig vil buslæskærme og reklamestanderne blive rengjort med opsamlet regnvand, og der vil blive integreret solceller og LED-belysning i en del af byudstyret.  

Uanset fremskridt – hvis man kalde forandringerne det – så er den sidste rest af romantik på torvet efterhånden helt væk. Det er der mange, der beklager, og fuldt forståeligt !

28-07-15